Preacucernici Părinți,

Iubiți credincioși,

Mitropolia Română Unită cu Roma din Blaj a emis în data de 8 aprilie 2020 ”Comunicatul cu privire la celebrarea Sărbătorilor Pascale 2020” în contextul crizei epidemiologice COVID 19. Acest comunicat oferă tuturor preoților și credincioșilor noștri îndrumări și recomandări de celebrare a oficiilor din Săptămâna Mare și Săptămâna Luminată pentru a cinsti cum se cuvine Învierea Domnului pe care vă rog să le urmați.

De luni intrăm în Săptămâna Mare și este foarte important să mergem pe urmele Domnului, ale tradiției și ale înaintașilor noștri încercând să vedem cum putem ambienta tot acest patrimoniu în contextul modern, critic, de altfel, al zilelor pe care le trăim. Aici și acum este important să ne ajutăm unii pe alții, să învățăm unii de la alții și în fond, să ne susținem reciproc.

Înainte de toate este pregătirea spirituală pentru a întâmpina Învierea Domnului: ”căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, și toate celelalte vi se vor adăuga vouă”. Postul și rugăciunea ne ajută să ne apropiem mai mult de Domnul și să-i oferim această mică jertfă a noastră pentru noi, pentru cei dragi ai noștri, pentru cei bolnavi, pentru cei care-i îngrijesc. Suntem ”închiși în casă”, să încercăm să ne facem un program de rugăciune în fiecare zi și, astfel intrăm în comuniune cu întreaga Biserică. Din acest program nu trebuie să lipsească participările la transmisiile on line, acolo unde este posibil, lectura din Sfânta Scriptură, lectura Psalmilor, meditația, rugăciunile zilnice, Calea Crucii, Rozariul, Paraclisul Maicii Domnului – fiecare după puterile lui.

În acest sens doresc să vă ofer câteva sfaturi și îndrumări:

În Joia Mare, se celebrează instituirea Sfintei Euharistii, a preoției însăși. Slujbele de dimineață încep cu Vecernia, continuă cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare în timpul căreia preotul face procesiunea cu Sfânta Cruce și se încheie cu spălarea picioarelor (care în acest an este suspendată). La orele 12,00 am propus să se facă sfințirea ”paștilor”, pâinea și vinul. Rânduiala o găsiți la sfârșit.

Joi seara se celebrează Slujba Sfintelor Patimi ale Domnului cu citirea celor 12 evanghelii, procesiunea cu crucea și așezarea ei în mijlocul bisericii.

În Vinerea Mare celebrăm răstignirea Domnului, moartea pe cruce și punerea în mormânt. Slujbele de dimineață încep cu Ora a Noua și continuă cu Vecernia în timpul căreia se ia trupul Domnului de pe cruce, se învăluie într-un ștergar alb și se pune pe masa altarului. În seara aceleiași zile avem slujba Prohodului Domnului în fața epitafului – mormântul Domnului. Procesiunea cu epitaful nu se mai face (în acest an).

Foarte important! În această zi, Vinerea Mare, nu se celebrează Sfânta Liturghie, este zi de post și ajun – Domnul a murit pe cruce!

În Sâmbăta Mare celebrăm Învierea Domnului. Slujbele de dimineață încep cu Vecernia împreunată cu Liturghia Sfântului Vasile Cel Mare. În seara Sâmbetei celei Mari se cântă Canonul Învierii, se aprinde lumina sfântă ca simbol al Învierii Domnului și al învierii noastre urmată de Utrenia Învierii.

Duminică celebrăm Sfânta și Dumnezeiasca sărbătoare a Învierii Domnului. Se celebrează Sfânta Liturghie, cu toate ale sărbătorii. La fel în toată Săptămână luminată.

Din păcate, dată fiind situația cu Corona virus, în acest an, preoții vor celebra cu cantorul în biserică, fără popor. Departe unii de alții dar aproape sufletește, uniți în rugăciune, aceste celebrări au menirea de a ne apropia de Domnul, de a simți prezența Lui în viața noastră, de a muri și a învia împreună cu El.

Îndrumări practice:

 

1.Dacă nu putem face spovada la un preot, facem examinarea de conștiință: ne gândim la toate păcatele pe care le-am făcut de la ultima mărturisire, facem actul de pocăință cu hotărârea, în conștiință, ca atunci când se poate să ne spovedim la un preot.

Act de căință:

 

 Dumnezeul meu, îmi pare rău din adâncul inimii de păcatele pe care le-am făcut pentru că prin ele te-am vătămat pe tine care ești nemărginit de bun și vrednic de iubire. Îmi propun tare că nu voi mai păcătui și pe viitor mă voi feri de toate împrejurările ce m-ar putea duce la păcat.

 

  1. Împărtășirea, cuminecarea spirituală se poate face astfel:

Isuse al meu, cred că ești de față în Preasfântul Sacrament de pe altar. Te iubesc mai presus de toate și te doresc în sufletul meu. Deoarece acum nu te pot primi în mod sacramental, vino, cel puțin, spiritual în inima mea!…

 

(Rămânem câteva clipe în reculegere, …)

Tu, ai și venit, Isuse al meu. Eu te îmbrățișez și mă unesc cu Tine. Nu-mi permite să mă mai despart vreodată de Tine. Amin

 

Rugăciune:

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viață veșnică iar scump sângele Tău spre iertarea păcatelor. Fie mie împărtășania aceasta spre bucurie, sănătate și veselie, iar la înfricoșata a doua venire a Ta, învrednicește-mă pe mine, păcătosul a sta de-a dreapta gloriei Tale,  pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin

 

3.Binecuvântarea ”paștilor”. Pâinea și vinul care se sfințesc, în mod obișnuit, în Joia Mare și se împart credincioșilor după Slujba Învierii, acestea, au devenit cutumă și au intrat puternic în mentalul colectiv și deci, în tradiția Bisericii locale. Lumea noastră mereu și întotdeauna a făcut diferența între „paști” și Sfântă Euharistie.

În această situație excepțională în care ne aflăm acum, respectând cu strictețe normele impuse de autoritățile statului, propun ca în familie, joi la ora 12,00, cu toți împreună,  să-și pregătească  ”paștile”. Concomitent se va celebra această rugăciune în Catedrala din Oradea și în toate bisericile din Eparhie iar credincioșii, la casele lor, se vor uni în rugăciune cu preotul locului și cu toți membrii Bisericii locale.

Fiecare, în casele noastre, dintr-o bucata de pâine, de cea mai bună calitate, vom tăia bucățele și vom pune alături vinul, apoi, aprindem o lumânare, aducem aghiasma (apa sfințită de la Bobotează), și ne rugăm:

Împărate Ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl Nostru, Mărire Tatălui și rugăciunea aceasta prin care preotul binecuvântează „paștile”:

          Dumnezeule cel atotputernic şi Doamne atotţiitorule, care ai poruncit robului tău Moise, la ieşirea lui Israel din Egipt şi la eliberarea poporului Tău din robia cea amară a lui faraon, să junghie mielul, care închipuia mai dinainte pe Mielul, cel ce de bunăvoie pentru noi s-a junghiat pe Cruce, luând asupra sa păcatele întregii lumi, pe iubitul Tău Fiu, Domnul nostru Isus Cristos, pe Tine şi acum cu smerenie Te rugăm, caută spre pâinea aceasta şi o binecuvântează şi o sfinţeşte. Căci şi noi, servii Tăi, pe aceasta am pus-o acum înaintea măririi Tale în această preastrălucită, preamărită şi mântuitoare zi, spre cinstea şi mărirea şi spre aducerea aminte de mărita înviere a aceluiaşi Fiu al Tău, a Domnului nostru Isus Cristos, prin care din veşnica robie a dușmanului şi din legăturile nedezlegate ale iadului am aflat dezlegare, eliberare şi ieşire. Deci şi pe noi, care am adus-o şi o sărutăm şi din ea vom gusta, fă-ne a fi părtaşi binecuvântării Tale celei cereşti şi alungă de la noi, cu puterea Ta, toată boala şi neputinţa, dându-ne tuturor sănătate. Că Tu eşti izvorul binecuvântării şi dătătorul vindecărilor, şi Ție, Părintelui celui fără de început, mărire înălţăm, împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfântului şi bunului şi de-viaţă-făcătorului Tău Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

  Se stropeşte pâinea și vinul cu apă sfinţită

          Se binecuvântează şi se sfinţeşte pâinea aceasta și vinul acesta prin stropirea cu apă sfinţită, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit. Amin.

În Sâmbăta Mare credincioșii vor amesteca cele două – pâinea și vinul – și se vor ruga: Împărate Ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl Nostru, Mărire Tatălui, Născătoare de Dumnezeu și alte rugăciuni.

4.La fel se poate proceda cu sfințirea coșurilor de bucate folosind rugăciunile începătoare: Împărate Ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl Nostru, Mărire Tatălui și continuând cu rugăciunea preotului:

          Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, ziditorule şi făcătorule a toate, binecuvântează (+) brânza şi ouăle acestea, şi pe noi ne păzeşte întru bunătatea Ta, ca, gustând dintr-însele, să ne umplem de harurile Tale cele date nouă cu prisosinţă şi de bunătatea Ta cea negrăită. Că a Ta este stăpânirea şi a Ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

          Se stropește cu apă sfinţită, aghiasmă:

          Se binecuvântează şi se sfinţesc brânza și ouăle acestea, prin stropirea cu apă sfinţită, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit. Amin.

5.În Noaptea Învierii, la miezul nopții, se trag clopotele la Catedrala din Oradea și în toate bisericile și, cu toții aprindem o lumânare, luând lumina de la Cristos, ieșim la geam și cântăm imnul Învierii: Cristos a Înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le!

Bunul Dumnezeu să ne ajute și Maica Sfântă să ne țină sub mantia-i protectoare.

Vă doresc tuturor o Săptămână mare cu haruri și binecuvântări de la Domnul,

+ Virgil Bercea

      Episcop