Tema întâlnirii, campusului ecumenic din Loreto, Italia, din acest an este: Nu uitati să fiți ospitalieri! După exemplul, părintelui nostru Avram, și noi suntem chemați să devenim plini de bunătate față de aproapele, indiferent din ce categorie facem parte.

La această întâlnire ecumenică, participă tineri din episcopia noastră de Oradea, din episcopia ortodoxă de Caransebeș, din mitropolia greco-catolică din Ungaria, evanghelici luterani din Anglia și gazdele noastre, din arhiepiscopia de Pesaro și episcopia de Loreto. Hristos ne cheamă pe toți la comuniunea deplină, dar din nefericire acest lucru nu este cu putință, rămâne însă strânsă legătură cu Cuvântul lui Dumnezeu! Seara, s-a încheiat cu o rugăciune de cerere, prin care noi toți, am cerut Preasfintei Treimi, să se împlinească voia Ei întru toate, precum în cer așa și pe pămînt!

Prima zi de activități

Dimineața a început cu celebrarea Euharistică, în rit latin. Meditația zilnică este ținută de Don Gabriele, un preot tânăr cu multă experiență în pastoratie, din arhiepiscopia de Pesaro. În cuvântul său de învățătură, a transmis următorul mesaj: Hristos este izvorul bunătății, al carității și este mereu oaspetele nostru. Azi, în biserică este sărbătorită Sfântă Marta, cea care s-a preocupat de primirea lui Isus, în casa familiarilor ei. Precum Marta, și noi suntem chemați să îl primim pe aproapele nostru, fără nici o ezitare, deoarece zilnic Hristos în suferință este în preajma noastră prin cei mai mici decât El. Prin dăruirea noastră, Dumnezeu ne privește, cu bucurie, precum a privit totul în momentul creației.

După meditarea Cuvântului Lui Dumnezeu, tineri au început activitatea pe grupe. Precum Marele Arhiereu, ia trimis 2 câte 2, pentru a ducea vestea cea bună celor în suferință, celor singuri și fără de ajutor, la fel glasul Bisericii ne cheamă și pe noi. Pentru a continua opera de mântuire și noi după exemplul Învățătorului, ne-am adunat la mijlocul zilei, la rugăciunea luminii, la izvorul nesecat al ospitalități. După masa de prânz, am avut un moment liber, urmat de diferite activități pe grupe. O parte din noi au ales să învețe cum se poate mai ușor comunica, alți învață diferite dansuri, uni s-au înscris la cor și la alte activități specifice tinerilor.

Prima zi de reculegere, s-a terminat cu rugăciunea de seară. Creatorul ne spune: Nu aveți frică, eu sunt speranța voastră! Eu sunt cu voi până la sfârșitul lunii, cine vine la izvorul cel cu apă vie, va trăi în Iubirea Mea.

Ziua 2
La sfârșitul celebrării liturgice, Pr. Francesco, a mulțumit grupului pentru implicare, mulțumind lui Dumnezeu, pentru unitatea în diversitate pe care o trăim uni cu alți. Prin acest mesaj a transmis și un salut cu totul special PSS Virgil, și întregi eparhii de Oradea, pentru disponibilitate și implicarea tinerilor în unitatea Bisericii Lui Hristos. A fi atent la prezența lui Hristos, înseamnă a fi într-o continuă ospitalitate cu aproapele. Dumnezeu care este iubire, oferă disponibilitatea Sa, oferind prin Cuvântul Său, o viață asemenea cu a Lui. Eu stau la ușă și bat; nu forțează, nu trece peste intimitatea noastră, are răbdare și așteaptă să i se deschidă. Prin rugăciunea comunitară, credința noastră crește, prinde rădăcini în pământul fertil, aducând roade. Una dintre roadele noastre pe care le posedăm, este ospitalitatea, ea este în interiorul nostru din momentul creației, dar trebuie să o acceptăm să devenim acele gazde primitoare: Am fost străin și m-ați primit, Am fost flămând și mi-ați dat de mâncare, Am fost însetat și mi-ați dat de băut… Noi toți Părinte dorim să devenim ca tine, unde ne vom duce, Tu ai cuvinte Vieții, intră la noi în suflete și ne învață, poarta sufletului nostru este deschisă!

După rugăciunea de seară, am luat cina cu binefăcătorii Spiritului ecumenic din Loreto, urmată de o întâlnire, în care s-a discutat despre viitorul nostru, într-o societate de consum. Frații noștri din biserica luterană evanghelică din Elveția, ne-au prezentat o mărturie, cum și de ce trebuie să fim atenți cu mediul înconjurător, având ca temelie enciclica Episcopului Romei, Laudato Si. Seara s-a încheiat cu o rugăciune, pentru ocrotirea mediului înconjurător.