Începe astăzi, 18 ianuarie a.c., Săptămâna mondială de rugăciune pentru unitatea creștinilor din acest an, cu tema „Judecători și căpetenii să judece cu judecată dreaptă”, La Oradea, vor lua parte la această inițiativă nouă comunități creștine care, până pe 27 ianuarie a.c. se vor întâlni în fiecare seară pentru a se ruga împreună pentru unitate. Acestora li se alătură numeroase grupuri de tineri, de diferite confesiuni, care vor lua parte sâmbătă, 19 ianuaria a.c., la o seară de rugăciune pentru unitate animată de tinerii Bisericii Tabor [str. Meiului, nr. 4].

Octava mondială de rugăciune începe astăzi, 18 ianuarie a.c., de la ora 18.30, în Sinagoga Comunităţii Evreilor Mesianici [strada Sucevei, nr. 23]. Ca noutate în acest an, în fiecare locație gazdă, fi o singură predică de bază, rostită în fiecare locație de reprezentantul unui alt cult, prin tragere la sorți. Astfel în prima zi a Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor 2019 la Oradea, cuvântul de învățătură va fi ținut de reprezentantul Bisericii Unitariene, pr. Kardos Jozsef, în Sinagoga Comunității Evreilor Mesianici.

Informându-vă, că puteți accesa aici mai multe despre întregul program al Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor din acest an, vă invităm să începem împreună acest parcurs propus de Biserică, cu o rugăciune pentru unitatea creștinilor:

Doamne Dumnezeul nostru, tu ne-ai ales ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea ta. Totuşi mărturisim că viaţa noastră nu dă mărturie că suntem cu adevărat ucenicii tăi. De multe ori suntem mai mult în căutarea avantajelor personale decât a voinţei tale şi suntem mai atenţi la alte glasuri decât la cuvântul tău. Iată-ne, Doamne, în faţa ta, apăsaţi de păcatele şi slăbiciunile noastre.

Ajută-ne, Doamne, să împlinim voinţa ta de a fi sfinţi. Deschide-ne ochii ca să ne vedem ca ucenicii tăi. Astfel vom putea să ne deschidem la ascultarea cuvântului tău. Ajută-ne să ne iubim mai presus de toate şi să-l iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine.

Tată, tu ne-ai predestinat să fim fiii tăi adoptivi prin Isus Cristos. Totuşi mărturisim cât este de greu pentru noi să ne acceptăm reciproc ca fraţi şi surori. Refuzăm să ne iubim şi să ne respectăm unii pe alţii. Ridicăm ziduri şi bariere. Negăm prin cuvintele şi faptele noastre că ai făcut din noi toţi, fără deosebire, copiii tăi, oricât de diferiţi suntem unii de alţii. Nu suntem în stare să celebrăm împreună nici cina şi nici ziua învierii Tale.

Ajută-ne, Doamne, să urmăm voinţa ta ca toţi cei care-ţi aparţin să fie una. Deschide-ne ochii să ne acceptăm ca fraţi şi surori, pentru ca să ne deschidem braţele pentru a-i primi pe cei care sunt diferiţi. Ajută-ne să vedem lucrarea Spiritului tău în celelalte Biserici şi fă-ne să lucrăm împreună pentru unitate, pentru ca lumea să creadă.

Tată, tu ne-ai copleşit cu bogăţiile harului tău şi ne-ai descoperit misterul voinţei tale, pentru a readuce toate în stăpânirea lui Cristos, cele din cer şi cele de pe pământ. Totuşi mărturisim că pierdem din vedere bogăţiile şi scopul harului tău şi uităm necesitatea realităţii împăcării cu tine. Uităm că speranţa acestei lumi este în tine. Suntem complici în diviziunile şi duşmăniile care separă popoarele şi culturile şi care sunt cauză de confruntări între ele.

Ajută-ne, Doamne, să urmăm voinţa ta de a readuce toate în stăpânirea lui Cristos. Deschide-ne ochii ca să vedem bogăţiile harului tău şi atunci buzele noastre vor proclama că speranţa lumii este în tine. Ajută-ne să edificăm o lume în care popoarele de religii şi culturi diferite să poată trăi împreună în pace, o lume dreaptă în care bogaţii şi săracii să-şi împartă bunurile. Ajută-ne să ne bucurăm de darurile creaţiei tale într-un mod responsabil.

Tată, tu ne-ai oferit cuvântul tău de adevăr şi ni l-ai dăruit pe Spiritul tău Sfânt. Mărturisim că acordăm prea puţin loc printre noi cuvântului şi Sipiritului tău Sfânt. Încercăm să scoatem apă din propriile izvoare, dar ele sunt secate. Ne închidem la tot ceea ce voieşti să schimbi şi să reînnoieşti pentru noi. Stingem Spiritul tău prin autosuficienţa, indiferenţa şi lenea noastră.

Ajută-ne, Doamne, să îndeplinim voinţa ta de a ne pune speranţa în Cristos. Deschide-ne ochii ca să vedem că ni l-ai dăruit pe Spiritul tău Sfânt ca să fim reînnoiţi. Atunci ne vom îndrepta spre viitorul pe care tu ni l-ai promis. Ajută-ne să trăim în Spiritul tău, gata să primim surprizele pe care ni le-ai pregătit. Împreună cu Bisericile noastre şi cu lumea, vom fi reînnoiţi pe drumul care conduce spre împărăţia ta. Amin.