„Începând de astazi, 25 septembrie 2018, orasul Blaj devine primul Oras Episcopal din România si unul dintre putinele din Europa. Aceasta hotarâre a fost adoptata în unanimitate de membrii Consiliului Local Blaj.

Initiativa a apartinut unui grup de cetateni ai Blajului si a fost sustinuta de alte câteva sute de blajeni. În textul care sustine initiativa se spune printre altele: „O simpla si sumara trecere în revista a principalelor momente care au marcat istoria si cultura nationala si care sunt legate strâns de Blaj, ne-ar readuce în memorie deschiderea primelor scoli sistematice românesti, Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae, miscarea iluminista „Scoala Ardeleana”, miscarile de emancipare nationala si sociala din secolul XIX, culminând cu Marea Adunare Nationala de pe Câmpul Libertatii, scrierea cu caractere latine, tipariturile de o exceptionala importanta, Pronunciamentul, Consiliul National Român, cu un rol important în pregatirea Unirii de la 1 Decembrie 1918. Toate aceste evenimente, si multe altele înca, au avut loc într-un oras întemeiat din voia Providentei de un episcop, Ioan Inochentie Micu-Klein, unul dintre luptatorii de frunte pentru drepturile nationale ale românilor din Transilvania, de la a carui trecere la cele vesnice se vor împlini în data de 23 septembrie a acestui an doua sute cincizeci de ani”.
Tot la Blaj se afla centrul Bisericii Române Unita cu Roma, Greco-Catolica si Întâistatatorul sau, Arhiepiscopul Major Lucian Cardinal Muresan.
Simbolul „Micii Rome” este Catedrala Arhiepiscopala Majora „Sfânta Treime”, ctitorita în secolul al XVIII-lea tot de catre Episcopul greco-catolic Inochentie Micu-Klein.
În acest an centenar, cu prilejul comemorarii a 250 de ani de la moartea Episcopului Inochentie Micu-Klein, primarul Municipiului Blaj, Domnul Gheorghe Valentin Rotar a declarat: „Pentru noi, locuitorii de azi ai Blajului, evocarea Episcopului Klein are conotatii speciale, si asta pentru ca de numele sau se leaga însasi întemeierea orasului în care traim, oras care în existenta sa de aproape trei secole a avut un rol deosebit de important în istoria si cultura nationala, prin deschiderea primelor scoli sistematice românesti, prin miscarea iluminista „Scoala Ardeleana”, prin miscarile de emancipare nationala si sociala din secolul al XIX-lea, culminând cu Marea Adunare Nationala de pe Câmpul Libertatii, prin scrierea cu caractere latine, prin Pronunciamentul si Consiliul National Român, cu un rol atât de important în pregatirea Unirii de la 1 Decembrie 1918”.
Biroul Arhieparhial de Presa

Redam hotarârea Consiliului Local al Municipiului Blaj din data de 25 septembrie 2018:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ HOTARASTE:
Art.1.- Consiliul local al municipiului Blaj, ia act si isi asuma, in temeiul art.36 alin.(1) din legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, faptul ca promovarea turistica, istorica si culturala a municipiului Blaj este o problema de interes local.
Art.2.- Consiliul local al municipiului Blaj, in conditiile art 1 din prezenta hotarare si in vederea promovarii turistice, culturale si istorice a municipiului Blaj, declara Blajul – ORAS EPISCOPAL.
Art.3. Primarul municipiului Blaj, Secretarul municipiului Blaj, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4. Prezenta hotarare sa va comunica Institutiei Prefectului – judetul Alba, Primarului municipiului Blaj, Secretarului municipiului Blaj, Consiliului judetean Alba si Nuntiaturii Vaticanului la Bucuresti.
Art.5.-Cu drept de contestatie la Tribunalul Alba in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6.-Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi »pentru » valabil exprimate.

Primar,
Rotar Gheorghe Valentin

Sursa: http://www.bru.ro