„În data de 8 iulie 2017, la Facultatea de Teologie Romano-Catolica din cadrul Universitatii din Bucuresti, a avut loc sustinerea publica a tezei de doctorat a parintelui Cristian Balanean, cu titlul: „Natura umana între concept si realitate. Interferente, diferente si complementaritate între antropologia tomista si conceptia lui Karl Popper despre natura umana”. Lucrarea a fost coordonata stiintific de parintele profesor Wilhelm Danca, membru al Academiei Române, înscriindu-se în sfera de cercetare a teologiei fundamentale si a filosofiei.
Tema principala a tezei de doctorat o constituie apararea modelului antropologic dualist – trup si suflet –, definit de Sfântul Toma de Aquino si preluat, apoi, în doctrina oficiala a Bisericii Catolice, în fata noilor abordari de tip monist din filosofia stiintei si filosofia mintii, care încearca sa reduca persoana umana la un simplu obiect al lumii materiale, prin recursul la sistemul filosofic al lui Karl Popper – unul dintre cei mai importanti filosofi ai secolului XX. În subsidiar, teza de doctorat a urmarit si reabilitarea gândirii teologice crestine, expusa unui puternic asalt din partea curentele stiintifice si filosofice contemporane, care se erijeaza în depozitarele unice ale adevarului despre realitate.
Prin subiectul abordat, teza de doctorat este singulara în spatiul universitar si academic din România si a doua în bazele internationale de date, unde mai este indexata doar o singura lucrare de acest gen, respectiv despre gândirea filosofica a lui Toma si Popper, luati împreuna.
Comisia care a analizat teza de doctorat a parintelui Cristian Balanean si în fata careia a avut loc sustinerea publica – formata din: Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Dânca (presedinte), Pr. Prof. Univ. Dr. Wilhelm Danca (coordonator), Pr. Prof. Univ. Dr. Cristian Barta (membru), Pr. Conf. Univ. Dr. Stefan Lupu (membru) si Pr. Conf. Univ. Dr. Ioan Mitrofan (membru) – a decis acordarea titlului stiintific de doctor în teologie, cu calificativul „excelent”.