„Responsabilii diecezani si eparhiali pe probleme de învatamânt, sub calauzirea PS Aurel Perca, responsabil în cadrul Conferintei Episcopilor din România pe probleme de învatamânt, au participat la Predeal, în zilele de 8-10 octombrie 2015, la o întâlnire de lucru. Tema principala a fost organizarea Olimpiadei Nationale de Religie Catolica.
Preasfintitul Aurel a deschis întâlnirea de la Predeal invocând lumina Duhului Sfânt, pentru ca cele discutate sa fie într-adevar în slujba educatiei.
Dupa ce a prezentat principalele puncte propuse dezbaterii, s-a început munca în echipa. Au fost analizate urmatoarele subiecte:
– propunerea de participare a elevilor apartinând minoritatilor nationale la Olimpiada Nationala de Religie Catolica;
– actualizarea tematicii propuse pentru Olimpiada de religie, filiera teoretica si vocationala;
– modul de organizare a etapei nationale a Olimpiadei în anul scolar 2015-2016, de catre Eparhia Greco-Catolica de Maramures;
– structura subiectelor ce vor fi propuse la Olimpiada;
– revizuirea Metodologiei de organizare a Olimpiadei de Religie, filiera teoretica si vocationala.
La întâlnire au participat reprezentanti a 10 dieceze/eparhii din România. S-a insistat pe necesitatea întocmirii programelor scolare în mod unitar, atât pentru cultul romano-catolic si cultul greco-catolic, cât si pentru minoritatile nationale.

Episcop auxiliar,

Responsabil cu probleme de învatamânt din cadrul CER