„Pentru a înlesni celeritatea proceselor, nu declararea nulitatii unei casatorii: aceasta este finalitatea celor doua scrisori ”motu proprio” ale papei Francisc prezentate marti, 8 septembrie 2015, la Sala de Presa a Sf. Scaun, cu privire la reforma procesului canonic pentru cauzele de declarare a nulitatii matrimoniale. Cele doua scrisori ”motu proprio”, intitulate Mitis Iudex Dominus Iesus si Mitis et Misericors Iesus introduc noi dispozitii în Codul de Drept Canonic, respectiv, în Codul Canoanelor Bisericilor Orientale. Noile norme intra în vigoare din ziua de 8 decembrie 2015.
Preocuparea pentru mântuirea sufletelor – scrie papa Francisc – este ceea ce l-a determinat pe Succesorul lui Petru ”sa ofere episcopilor acest document de reforma” în domeniul cauzelor de declarare a nulitatii unei casatorii. Pe urmele predecesorilor sai si continuând lucrarea începuta mai înainte de adunarea extraordinara a Sinodului Episcopilor despre familie din octombrie 2014, prin înfiintarea unei Comisii speciale de experti, Sfântul Parinte îsi exprima convingerea potrivit careia casatoria ”este cadrul si originea familiei crestine” si ca scopul documentului nu este acela de a înlesni ”nulitatea casatoriilor, dar celeritatea proceselor”.
Finalitatea propusa tine cont si de ”numarul enorm de credinciosi care desi doresc sa-si îngrijeasca constiinta, care de prea multe ori sunt opriti de structurile juridice ale Bisericii din cauza distantei fizice sau morale”. Asadar, ”procese mai rapide si accesibile”, dupa cum s-a cerut si la ultima adunare a Sinodului Episcopilor despre familie, pentru ca – precizeaza Pontiful – ”inima credinciosilor care asteapta clarificarea propriei conditii sa nu fie împovarata îndelung de întunericul îndoielii”.
Cauzele de declarare a nulitatii unei casatorii continua sa fie ”tratate pe cale judecatoreasca si nu administrativa, pentru a tutela la cel mai înalt grad adevarul legaturii sacre”. Pentru celeritate, se trece la o singura sentinta în favoarea nulitatii executive, asadar nu mai este nevoie, ca pâna acum, de doua sentinte de acelasi fel, exprimate în primul grad si ulterior în apel. Este înfiintata figura judecatorului unic, care ramâne un cleric, sub responsabilitatea episcopului, episcopul însusi fiind judecator al credinciosilor care i-au fost încredintati. De aici, necesitatea ca atât în dicezele sau eparhiile mari cât si în cele mici, episcopul însusi sa dea un semn în ceea ce priveste ”convertirea structurilor” ecleziastice si sa nu lase delegata în întregime oficiilor Curiei episcopale functia judecatoreasca în domeniul casatoriei.
Alaturi de procesul documentar care este în vigoare actualmente, se adauga si un proces mai scurt ”în cazurile în care acuzata nulitate a casatoriei este sustinuta cu argumente deosebit de evidente”, de exemplu, când cererea este depusa de ambii soti sau cu consimtamântul celuilalt. Pentru a tutela principiul indisolubilitatii casatoriei în raport cu ritul abreviat al procesului, noile norme dispun ca judecatorul cauzei sa fie episcopul însusi, ”garantul unitatii catolice în credinta si disciplina”.
Pontiful restabileste apelul la Scaunul mitropolitan ca ”semn distinctiv al sinodalitatii în Biserica”. Scrisorile ”motu proprio” încurajeaza Conferintele Episcopale ”sa se lase calauzite mai presus de toate de râvna apostolica de a ajunge la credinciosii dispersati” si sa respecte ”dreptul episcopilor de a organiza puterea judecatoreasca în propria Biserica particulara”.
Totodata, ramâne în continuare posibilitatea de a face apel la Tribunalul Scaunului Apostolic al Romei (Rota Romana), ca semn de ”respect fata de un principiu juridic stravechi, astfel încât sa fie respectata legatura dintre Scaunul lui Petru si Bisericile particulare”.
În fine, este subliniata gratuitatea procedurilor, "pentru ca – scrie papa Francisc – Biserica, aratându-se credinciosilor ca mama generoasa, sa arate într-o materie atât de strâns legata de mântuirea sufletelor, iubirea gratuita a lui Cristosde care toti am fost mântuiti”.
Sursa:http://ro.radiovaticana.va