În vederea alegerilor europene din luna iunie 2024, responsabilii Comisiei Conferințelor Episcopale ale Uniunii Europene (COMECE), Conferinței Bisericilor Europene (CEC), Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (IAO) și Rețeaua „Împreună pentru Europa” [„Together for Europe”] se adresează instituțiilor europene, candidaților europarlamentari și partidelor politice, printr-o adresă comună, semnată miercuri, 20 martie 2024. Declarația, intitulată „Europa, fii tu însăți! –  apelativ adresat de Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea, în 1982, la Santiago de Compostela (Spania) – subliniază importanța recunoașterii valorilor creștine ca fundament al proiectului european.

Bisericile, prin urmare, pledează pentru integrarea valorilor creștine în platformele politice și campaniile pre-electorale și, în același timp, solicită o poziție împotriva folosirii abuzive a religiei în scopuri politice. În cele din urmă, declarația încurajează UE să pună în aplicare articolul 17 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care prevede un dialog deschis, transparent și regulat între Biserici și UE.

Declarația exprimă îngrijorarea cu privire la repercusiunile crizelor succesive economice, migrația, sănătatea și resursele energetice care afectează Europa și lumea, alături de conflictele în curs din Ucraina și Țara Sfântă.

Aceste provocări sunt însoțite de o criză mai largă de valori în spațiul european, care pune sub semnul întrebării principiile și instituțiile democratice. De asemenea, cetățenii europeni au devenit mai conștienți de dificultatea din cadrul centrelor europene de luare a deciziilor de a răspunde eficient acestor realități”, se arată în document.

Bisericile simt că sunt chemate să contribuie la redefinirea cadrului de priorități pentru un viitor durabil al Europei. Bisericile observă „excluderea oricărei trimiteri adecvate la valorile creștine în textele relevante ale UE” și dezamăgirea că „o mare parte a cetățenilor, care privesc cu încredere viitorul european prin prisma valorilor creștine, și acum se simt marginalizați, căci nu au posibilitatea să-și exprime pozițiile și opiniile într-un mod autonom și distinct.” În acest context, Bisericile îndeamnă Uniunea Europeană să schimbe tendința actuală și să asigure cea mai largă participare posibilă cetățenilor la procesul decizional și la managementul afacerilor europene.

Declarația subliniază, de asemenea, că atunci când valorile pentru pace sunt în pericol, nesiguranța și frica domină o mare parte a opiniilor cetățenilor cu privire la viitorul Europei și al lumii. „Frica îi motivează pe unii [cetățeni] să caute soluții și sprijin spiritual într-o versiune obiectivată și instrumentalizată a tradiției, uneori deghizată ca un apel la «valorile tradiționale». În astfel de cazuri, conceptele de «patrie» și «religie» sunt transformate în arme, iar personaje istorice dubioase sunt transformate în eroi”, subliniază semnatarii.

Valorile creștine, îmbrățișate de un segment mare de cetățeni europeni, oferă un cadru de încredere pentru a aborda schimbările și provocările de astăzi. Acest lucru este deosebit de relevant în contextul viitoarelor alegeri europene, un moment critic pentru democrațiile noastre. „Este util – dacă nu chiar esențial – ca fracțiunile europene să ia în considerare valorile creștine în politica europeană, în special în problemele critice și într-un cadru politic labirintic în care cetățenii sunt preocupați în mod special de orice norme schimbătoare și instabile.”

Biroul de Presă EGCO