Blaj, 20 iulie 2023

Înalt Preasfințiile Voastre,
Preasfințiile Voastre,
Mons. Tuomo T. Vimpari, Reprezentant al Nunțiaturii Apostolice în România,

 

Preacucernici Părinți,
Cuvioși Călugări și Călugărițe,

 

Stimate Oficialități locale și centrale,
Iubiți credincioși ai Eparhiei de Lugoj,

 

Dragi invitați,

 

Prin lucrarea harului Preasfântului Spirit, Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, îi încredințează astăzi spre păstorire Preasfințitului Părinte Ioan poporul dreptcredincios din Episcopia Greco-Catolică a Lugojului. Venerabilă prin vechimea sa istorică și păstrătoare a plinătății credinței, Eparhia Lugojului are printre ocrotitorii săi cerești pe Fericitul Martir Ioan Bălan, ridicat de către Sfântul Părinte Papa Francisc la cinstea altarelor pe data de 2 iunie 2019, alături de ceilalți șase Episcopi Martiri Greco-Catolici Români, care au preferat mai degrabă să-și dea viața, decât să renunțe la credința catolică și la comuniunea cu Scaunul lui Petru. Cu adevărat, jertfa sângelui lor vădește încă o dată profunda compatibilitate între a fi român și a fi catolic, și arată modul în care credința și cultura țării noastre pot să viețuiască împreună și să aducă roade bogate sub inspirația valorilor perene ale Evangheliei, pentru desăvârșirea binelui comun.

Preasfințite Ioan, urmând exemplul Episcopului mărturisitor Ioan Ploscaru, vrednicul de pomenire Episcopul Alexandru Mesian, predecesorul Preasfinției Voastre, a păstorit cu multă înțelepciune și râvnă spirituală credincioșii încredințați lui, spre mai mare mărirea Domnului. Astăzi, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, prin întronizarea Preasfinției Voastre, Eparhia de Lugoj primește un nou Păstor pe care îl dorim întocmai inimii lui Dumnezeu, după cum ne învață Profetul Ieremia: „Vă voi da păstori după inima Mea, şi vă vor paşte cu pricepere şi cu înţelepciune” (3, 15).

Chemarea la care Domnul Vă cheamă este aceea de a-L sluji pe El și Biserica Sa scumpă, atât în vremurile de liniște, cât și în clipele de furtună, având „ochii ațintiți asupra lui Isus, începătorul și plinitorul credinței” (Evrei 12, 2). Fiindcă, așa cum ne amintește Sfântul Părinte Papa Francisc: „Episcopul este chemat să slujească, nu să domine. Autoritatea sa este menită să fie slujire, ajutor, sprijin pentru ceilalți” (Omilie din 9 noiembrie 2015).

Cu acest prilej solemn, nu putem să nu ne amintim cu emoție de momentul din cadrul hirotonirii preoțești, când din partea Arhiereului consacrator, fiecare dintre noi a primit Sfântul Trup al Domnului, auzind cutremurătoarele cuvinte: „Primește acest Odor și-L păstrează pe El până la a doua venire a Domnului nostru Isus Cristos când are să-L ceară de la tine”. Misiunea Preasfinției Voastre, Preasfințite Ioan, este aceea de a păstra și a păzi acest „Odor” care este Eparhia Lugojului.

Astăzi, încredințându-Vă responsabilitatea de a păstori Eparhia de Lugoj, îl rugăm pe Mântuitorului Isus Cristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) și „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să Vă dăruiască haruri alese pentru a urma cu tărie îndemnul Fericitului Ioan Bălan, înaintașul Preasfinției Voastre: „Viața ne-o puteți lua, credința nu! (…) Biserica trebuie să rămână credincioasă lui Cristos, chiar dacă aceasta înseamnă să se confrunte cu persecuția. Episcopul este chemat să fie un martor al adevărului, chiar și în cele mai întunecate vremuri”.

Vă încredințez, Preasfințite Părinte Ioan, de prețuirea mea, de sprijinul tuturor ierarhilor Sinodului Bisericii noastre și de comuniunea de rugăciune a întregii Conferințe Episcopale din România. Prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a Fericiților Episcopi Martiri Greco-Catolici Români, invoc harul lui Dumnezeu asupra Preasfinției Voastre și asupra Eparhiei de Lugoj, rugându-L pe Domnul nostru Isus Cristos să Vă răsplătească cu daruri cerești.

Cu arhierească binecuvântare,

 Card. Lucian

Președinte al Conferinței Episcopale din România
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Sursa: bisericaromanaunita Foto: Episcopia de Cluj