„La revedere, noi plecăm…”: au  spus  tinerii din tabăra organizată prin proiectul –„CREDINŢĂ ŞI RECUNOŞTINŢĂ  CTITORILOR ROMÂNIEI” care s-a desfășurat la Braşov, în perioada 16-22 august 2019, prin finanțarea nerambursabilă acordata de către Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte Bihor și  Consiliul Județean Bihor.

Participanţii tabărei au fost eleviii şi studenţii din diferite unităţi de învățământ, liceale și universitare, din Oradea şi din alte oraşe. Tinerii au fost curioşi și dornici de a-şi petrece timpul în mod plăcut, dar și pentru apofundarea cunoştinţelor despre istoria ţării, despre evoluţia educaţiei și a culturii, oferite de personalităţi recunoscute ca înaintaşi ai ţării în aceste domenii.

Scopul proiectului a fost realizat zilnic prin programul stabilit pentru vizitarea obiectivelor care au contribuit la evenimentele istorice, importante, alături de  edificiile culturale care au contribuit la dezvoltarea educaţiei și transmiterea tradiţiilor multiculturale artistice sau folclorice ale țării.

Diversitatea, dar mai ales frumuseţea zonelor turistice, i-au impresionat pe tinerii participanți prin peisajul natural al zonei, prin creativitatea şi fineţea construcţiilor moderne de agreement din pădurile montane brașovene.

Grupul de tineri  „Allegria” din parohia greco-catolică „Adormirea Maicii Domnului” au fost invitați de părintele Flavius Florea, paroh al bisericii greco Catolice „Sfântul Petru” din Braşov pentru a participa și a anima Sfânta Liturghie de duminică, 18 august a.c.. Tinerii orădeni i-au încântat pe credincioșii, care le-au transmis mulțumiri pentru bucuria împărtășită.

În programul prevăzut pentru îmbogăţirea cunoştinţelor privind  momentele  istorice cele mai importante, tinerii au vizitat Piaţa Sfatului care adăposteşte Casa Sfatului din Brașov – fost spațiu de judecată devenit astăzi Muzeul de Istorie al județului Braşov. În cetatea Braşovului, am vizitat Turnul Alb și Turnul Negru, care au fost construite ca fortificaţii independente  pentru a apăra cetatea împotriva invaziei duşmanilor.

Castelul Bran, cunoscut pe plan mondial datorită celebruiui pesonaj „Dracula” care a încărcat istoria cu diferite legende și atrocităţi, a impresionat dramatic participanţii taberei. Cetatea Râşnov este unul din cele mai bine păstrate cetăţi din zonă, care a stat de veghe la graniţa Transilvaniei.

Castelul Peleş din Sinaia  a fost construit la iniţiativa primului rege al României, Carol I, fostă reşedinţă regală (1883 – 1947), naţionalizată în 1948, muzeu din 1953 în 1975 şi din 1990 până azi, proprietate din anul 2007 a Maiestăţii Sale, Regele Mihai I al României şi instituţie publică administrată de Statul român, sub egida Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

În interiorul curţii bisericii „Sfântul Nicolae” din cartierul Scheii Braşovului tinerii au vizitat Prima Şcoală Ardelenească, în care dascălii au predate copiilor pentru prima dată lecții în limba română. Clădirea şcolii își confirmă existența în condițiile anului 1390, când se emite Bula papalăa lui Bonifaciu al IX-lea. În jurul școlii s-a fondat un focar de cultură, tipărindu-se cele dintâi cărți de cultură în limba română, prin teascurile tiparniţei diaconului Coresi, scriindu-se prima cronică cu subiect românesc; de asemenea, prima gramatică românească, de brașoveanul Dimitrie Eustatievici(1757), primul calendar almanah în literatura română prin dascălul Petcu Șoanu, formându-se și o adevărată școală de copiști prin activitatea de traducere, copiere și transcriere a cărților de cultură și cult de slujitorii bisericii și ai școlii. Marelui povestitor Anton Pann, de la care s-au păstrat valoroase cărți și documente, i-a fost amenajată în interiorul şcolii o clasă de studiu care-i poartă numele.

Dorind să cunoască cât mai multe informaţii despre municipiul Braşov și obiectivele principale ale dezvoltării oraşului, tinerii au stat de vorbă cu Mihai Costel, viceprimarul oraşului Braşov. În acest scop, tinerii taberei au fost invitaţi în sala de sedinţe a Consiliului Local, unde au primit răspunsuri de la viceprimarul Mihai Costel, la intrebările privind activitatea educativă și culturală care se desfăşoară prin cele mai variate Festivaluri, cât și despre starea arterelor de circulaţie sau a investiţiilor prevăzute pentru drumurile naţionale și internaţionale din județ. La rândul său, viceprimarul oraşului Braşov a dorit să cunoască detalii din activitatea tinerilor elevii și studenţi despre programul prin care se desfăşoară tabăra de la Braşov. Grupul de tineri a transmis cu multă deschidere și amabilitate toate obiectivele care determină viaţa lor și implicarea lor ca voluntari în comunitate.

O activitate cultural educativă a fost oferită tinerilor prin lansarea cărţii „Stop poluarea” a poetei Victoria Furcoiu, în holul Hoteluiui „Apollonia” din Brașov. Tinerii au achiziţionat mai multe cărţi din volumele de poezii lansate anterior la Oradea și Băile Felix (2016 – 2018). Surpriza evenimentului a fost momentul artistic prin care poeta Victoria Furcoiu a recitat multe versuri din volumele apărute în diferite librării din ţară.

Vizita tinerilor în „Biserica Neagră”, cel mai mare lăcaş de cult în stil gotic din sud-estul Europei   a oferit stupoarea arhitecturală a unei adevărate opere de artă, care găzduiește cea mai mare și veche orgă încă în funcţiune și o colecţie orientală de covoare. Mulți dintre participanţii la tabăra au audiat pentru prima dată în viața lor un concert la această orgă. Repertotiul concertului a fost ales din operele compozitorilor Dietrich Buxtehude, J.S. Bach și Cezar Franck, interpretate de organistul Eckart Schandt.

Programul de divertisment, mişcare și sport a fost oferit grupului de tineri într-o locaţie specială denumită „Parcul Aventura”, care conţine 130 jocuri, locuri de căţărare prin poduri suspendate între copaci și trașee pentru tiroliana utilizată pentru diferite vârste.

Participarea efectiva a tinerilor în tabăra a fost foarte valoroasă și extrem de educativă atât pentru obictivele istorice vizitate, cât și pentru cunoaşterea efortului dăruit prin patriotism de personalităţile din domeniul cultural-educativ care au pus bazele evoluţiei spre progres a României.

ing. MIORIŢA SĂTEANU
coordinator general de proiect