„Înaltpreasfințiile Voastre,

Preasfințiile Voastre, Preacucernici Părinți,

Stimați reprezentanți ai cultelor,

Onorați reprezentanți ai autorităților de stat,

Doamnelor și domnilor,

 

Sunt onorat să particip, în calitate de secretar de stat pentru culte, la întronizarea Preasfințitului Părinte Ioan, un eveniment de o deosebită importanță pentru întreaga comunitate a credincioșilor greco-catolici din eparhia de Lugoj, îndoliată după trecerea la Domnul a Preasfințitului Părinte Alexandru Mesian, un model de mărturisire a credinței în anii de prigoană comunistă și un adevărat promotor al dialogului interconfesional din țara noastră.

Eparhia de Lugoj este continuatoarea unei tradiții spirituale și istorice speciale prin devotamentul față de credință și vocația martiriului de care au dat dovadă atât vrednicii de pomenire Valeriu Traian Frenţiu, Ioan Bălan și Ioan Ploscaru, episcopi ai eparhiei de Lugoj, cât și mulți alți clerici și mireni în anii totalitarismului comunist. Istoria nu este doar timp, ci este reprezentată de oamenii care au trăit în acel timp, este un spațiu temporal populat de nume proprii. Astfel, în victoria asupra uitării, ne aducem aminte de biografiile persoanelor care au suferit, au mărturisit, au luptat, au sperat. Astfel, amintirea trecutului devine nu doar rememorare, ci și comemorare.

Se împlinesc anul acesta 75 de ani de la trecerea forțată în ilegalitate a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, care a reprezentat unul dintre primele acte abuzive ale regimului comunist din România. Statul totalitar a desființat un cult menționat de prima Constituție a României Mari, o Biserică ce a contribuit decisiv la Unirea din 1918 și la modelarea istorică a identității românești din Transilvania, Maramureș și Banat. Prin acest act s-a încălcat acea libertate care a deschis drumul democrației și al statului de drept: libertatea religioasă. Acestea sunt reperele esențiale pe care, în calitate de secretar de stat pentru culte, am datoria de a le reaminti nu doar la comemorarea desființării abuzive a Bisericii Greco-Catolice, ci și în contextul în care, astăzi suntem chemați să recunoaștem importanța adevăratei amprente istorice a libertății religioase în România prezentului.

Chiar și în afara legii, Biserica Greco-Catolică a continuat să existe într-un mod care ne amintește de creștinismul primar, de creștinismul catacombelor. Actele puterii politice criminale consumate între august și decembrie 1948 au răstignit, dar nu au biruit Biserica Greco-Catolică. Astfel, în anul 2019, Sanctitatea Sa Papa Francisc a oficiat slujba de beatificare a celor șapte ierarhi ai Bisericii Greco-Catolice arătând lumii că răul nu are niciodată ultimul cuvânt. Din acest motiv nu vorbim doar despre o Biserică răstignită, ci într-o Biserică vie; nu doar despre memorie, ci și despre prezent și viitor; nu doar despre prigoană, ci și despre sfințenie; nu doar despre suferință, ci și despre înviere și speranță.

Preasfințiile Voastre, preacucernici părinți, onorați membri ai Bisericii Greco-Catolice din România,

Astăzi, la 75 de ani de la trecerea abuzivă în ilegalitate a Bisericii Române Unită cu Roma de către regimul comunist, în calitate de reprezentant al singurei instituții a Guvernului României specializată în relația cu cultele, consider că este momentul să recunoaștem nedreptățile la care Biserica Greco-Catolică a fost supusă cu cruzime și să cerem iertare pentru toate abuzurile la care Ministerul sau Departamentul Cultelor din perioada comunistă a fost parte activă. Este o datorie morală față de memoria celor care au luptat și sângerat, față de familiile acestora și față de toți cei care mărturisesc și astăzi credința lor. În prezent, Secretariatul de Stat pentru Culte își asumă o viziune democratică și europeană, afirmând cu fermitate supremația libertății religioase, neutralitatea statului, nediscriminarea de orice fel, alături de celelalte drepturi fundamentale.

Preasfinția Voastră, Părinte Episcop Ioan,

Pășiți astăzi pe urmele unor oameni care prin vocația martirajului au inspirat români de toate credințele să mărturisească adevărul în contextul minciunii și să fie lumină în contextul întunericului. La peste trei decenii de la o altă mare jertfă a românilor, revoluția din Decembrie 1989, suntem chemați să răspundem întunericului cu armele luminii, ale credinței, libertății de conștiință și fraternității. Avem, în continuare, de luptat cu ideologii ce au rănit și încă pot răni acest popor, precum și datoria să construim împreună o societate în care orori precum cele ale Holocaustului sau Gulagului provocate de totalitarism, să nu mai poată avea loc vreodată. Păstrarea memoriei și educarea generațiilor actuale cu privire la aceste tragedii sunt responsabilități pe care trebuie să le transformăm în îndatoriri care ne onorează. Prezența în fruntea Bisericii Greco-Catolice a Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, un mărturisitor supus persecuției comuniste, este un semn dătător de speranță pentru istoria care poate și trebuie să fie înțeleasă și recuperată.

În calitate de secretar de stat pentru culte, mă simt responsabilizat de acest gând și de încrederea că vom consolida, împreună, punțile de dialog între stat și culte. Cred, de asemenea, că putem crea noi puncte de plecare ale unor consistente politici sociale, culturale și educaționale orientate către binele comun al societății în orizontul exigențelor democratice.

Vă felicit, Preasfinția Voastră, pentru asumarea responsabilității de arhipăstor al Eparhiei de Lugoj și Vă asigur de disponibilitatea mea și a Secretariatului de Stat pentru Culte pentru proiectele pe care le aveți în vedere în cadrul eparhiei. Vă doresc păstorire rodnică și încununată de multe realizări!

Mulți și ocrotiți ani!”

 

Ciprian-Vasile OLINICI

Secretar de Stat