Blaj, 16 iulie 2023

Preasfințiile Voastre,

Preacuvioasă Maică Marcela, Superioară Generală a Surorilor Ordinului Sfântului Vasile cel Mare,

Preacuvioasă Maică Veridiana, Superioară Provincială a Surorilor baziliene în România,

Cuvioase Surori,

Iubiți credincioși,

Sărbătorim cu bucurie 75 de ani de la înființarea Provinciei Surorilor Baziliene „Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria” din România. Cu acest prilej, Vă transmit salutul și binecuvântarea mea, alături de cele mai alese sentimente de gratitudine pentru angajamentul neclintit și credința vie pe care comunitatea Surorilor Baziliene le-a manifestat de-a lungul acestor ani.

Cuvintele Fericitului Episcop Martir Iuliu Hossu, „Credința noastră este viața noastră”, rezonează profund atunci când reflectăm la semnificația credinței noastre. O credință vie este o credință înrădăcinată în inimă, hrănită de rugăciune și exprimată prin iubire autentică față de Dumnezeu și față de aproapele. Credința în Mântuitorul și în lucrarea Sa răscumpărătoare în lume, ne face să fim martori ai iubirii și ai slujirii pe care ne-a învățat-o însuși Isus Domnul. În acest sens, devotamentul constant și credința vie a Surorilor Baziliene din România, chiar în vremuri potrivnice, au fost un punct de reper și o mărturie a lucrării harului lui Dumnezeu în sânul Bisericii noastre și pentru aceasta aducem mulțumire Domnului.

Sfântul Vasile cel Mare a oferit o perspectivă profundă asupra vocației călugărești, amintind că: „viața monahală este un dar dumnezeiesc, un mijloc de a crește în virtute și în sfințenie și o mărturie puternică pentru lume a valorilor eterne ale simplității, smereniei și rugăciunii contemplative”. Cu adevărat, prin DA-ul vieții voastre la chemarea Mirelui Isus, sunteți chemate să mărturisiți cu bucurie și în mod credibil în lumea în care trăim, virtuțile simplității, ale smereniei și ale rugăciunii fervente, pentru a fi faruri ale luminii lui Dumnezeu și pentru a înfrumuseța în felul acesta vălul consacrării voastre.

Sfântul Părinte Papa Francisc subliniază, în Scrisoarea Apostolică prilejuită de Anul Vieții Consacrate (2014), faptul că prin consacrarea, prin rugăciunea și prin slujirea lor: „surorile, îmbogățesc țesătura spirituală a Bisericii, aducând frumusețea și înțelepciunea tradiției creștine răsăritene în Biserica universală”.

Cuvioase Surori, sunteți chemate să fiți martore ale duioșiei și ale compasiunii lui Dumnezeu în lume, aducând atingerea vindecătoare a lui Cristos celor răniți și marginalizați, urmând cu încredere exemplul Fericiților Episcopi Martiri Greco-Catolici Români, care au știut să rămână în Inima Născătoarei de Dumnezeu, pentru a fi păziți sub scutul Ei

Urmați pilda vrednicului fiu al Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, fratele Mihai Neamțu OSBM, a cărui cauză de beatificare se află la Dicasterul pentru Cauzele Sfinților de la Vatican. Prin viața sa, dăruită Domnului și slujirii semenilor săi, călugărul de la Prilog ne-a învățat că „suntem meniți să împărățim veșnic împreună cu Cristos”.

Fie ca Milostivul Dumnezeu să fie puterea Voastră și să Vă călăuzească în misiunea slujirii aproapelui!

Vă asigur de comuniunea în rugăciune și de apropierea mea sufletească, cu cele mai alese sentimente de recunoștință și de prețuire!

Cu arhierească binecuvântare,

 Card. Lucian

Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba – Iulia și Făgăraș

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

 

 

 Cristian

Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba – Iulia și Făgăraș

Sursa:bisericaromanaunita.ro