S-A DESCHIS CERUL DIVIN ȘI PRIMEȘTE RUGĂCIUNILE PENTRU FEMEILE DIN TAIWAN

Frați creștini din lumea–ntreagă

 Tresăriți în cânt voios

 Intonați un imn de slavă

Toți câți credeți în Cristos

 

Aceasta este misiunea pe care O.N.U. a încredințat-o Forumului Ecumenic al Femeilor Creștine din România, de către Comitetul de organizare a Zilei Mondiale de Rugăciune Ecumenică pentru Femeile din lumea întreagă.

O.N.U a stabilit ca  Ziua Mondială de Rugăciune pentru Femeile din oricare țară a globului, să aibă loc în prima zi de vineri din luna martie, pentru a reuni, printr-o mișcarea modială, o acțiune unită în rugăciune în toate comunitățile locale din întreaga lume.

Forumul Ecumenic al Femeilor Creştine din România  a organizat Ziua Mondială de Rugăciune pentru Femei,  din anul 2023 , pentru femeile creștine din TAIWAN, care  au propus ca temă a  zilei pasajul biblic  din Epistola către Efeseni 1,15: Am auzit de credința ta!

Ziua de Rugăciune Mondială a Femeilor, dedicată femeilor din Taiwan, este dorința rostită în lumea întreagă, de a primi de la Bunul Dumneazeu, bucuria de a trăi o viaţă fericită, cu sănătate, în pace și bună înţelegere.

În Oradea, anul acesta rugăciunea a avut loc la Biserica Evanghelică-Lutherană prin dăruirea Părintelui paroh  Mátyás Attila, organizatorul evenimentului.

Sentimentele de evlavie si încredințare a rugăciunilor către Cerul Divin au vibrat în sufletele tuturor credincioșilor prezenți în lăcașul de cult, sub acordurile sunetelor transmise de orgă prin cântecele: *Laudate Omnes gentes * şi   *Frați creștini din lumea-ntreagă*.

Cuvântul de salut a fost  adresat  participanţilor de către Pastorul Vincze Judit – președinta Forumului Naţional Ecumenic al Femeilor din  România, care a rostit rugăciunea de început.

Părintele paroh Mátyás Attila, în scurta alocuțiune, a subliniat marea importanță a evenimentului și entuziasmul cu care participanții au dorit să rostească, cu credinţă şi evlavie, rugăciunile solicitate de femeile din Taiwan. Deasemenea, părintele paroh a transmis cuvinte de mulțumire și felicitare credincioaselor  din  Taiwan, pentru dăruirea cu care îşi îndeplinesc misunile multiple în întreaga viaţă, ca soţie, ca mama si ca muncitoare, îngrijindu-se și de creşterea si educarea copiilor familiei, în condițiile tuturor problemelor grave,  cu care se confruntă.

A urmat  momentul principal  al serii de rugăciune, respectiv, prezentarea textului  biblic: Efeseni 1-15 de către credincioasele Mátyás Judit – Biserica Evanghelică-Lutherană și Viorica Chertes – presedinta Asociatiei Femeilor Ortodoxe. După intonarea cântecelor specifice, dedicate Mântuitorului nostru, care ne-a dăruit viaţa veşnică prin sacrificiul suprem al morţii Sale pe cruce, a urmat cuvântul de învățătură.

Prin cuvântul  reprezentanților tuturor cultelor religioase, expunerile prezentate au scos în evidență  dorința ca Bunul Dumnezeu să aşeze în inimile tuturor dragostea, care să suțină curățenia sufletească, iar lumina trimisă de sus să strălucească pentru a înţelege faptul că aparţinem diferitelor culte, diferitelor etnii, diferitelor zone geografice şi totuși trebuie să conştientizăm esenţa rugăciunii, care este una singură, și anume: de a-L  căuta şi a-L găsi  pe Dumnezeu într-o rugăciune, puternică și comună, pentru că numai prin El primim și trăim viaţa pe pământ si prin El primim mântuirea.

Preasfinția Sa Virgil Bercea, al Episcopiei Unite cu Roma Greco- Catolice,  şi-a reafirmat bucuria de a se ruga alături de cultele creştine din oraşul nostru, precum și împreună cu întreaga lume creștină, aceasta pentru a înălța spre Dumnezeu dorința principală a femeilor din Taiwan, aceea de a fi auzită credința lor.

Femeile, mamele, bunicile, a spus Preasfinția Sa, aveţi această misiune, să puneţi tuturor copiilor mâinile în rugăciune, sunteţi cele care trăiţi credinţa şi o dăruiţi astfel tuturor pruncilor dumneavoastră, vă rog să fiţi înţelepte şi pline de speranţă, fiindcă aveţi acest dar unic de a colabora împreună cu Domnul la creaţie. Înţelepciunea şi speranţa sunt coordonatele care vă sunt caracteristice, acestea nu vă vor lipsi niciodată.

În cuvântul său, Presfinția Sa episcop László Böcskei, al Episcopiei Romano-Catolice , a subliniat că noi, prin faptul că suntem acum împreună, mărturisim în primul rând că la fundamantul demersurilor noastre este rugăciunea, astfel avem roadele vieții noastre. Doar descoperindu-L pe Dumnezeu în viaţa noastră şi intrând în dialog cu El, putem fi inspiraţi de lucruri sfinte, să continuăm această lucrare şi să dăm mărturie și căldura iubirii aproapelui.

Din partea Episcopiei Ortodoxe a participat Părintele prof. Radu Valer Rus, vicar eparhial şi director al Liceului Ortodox ,,Roman Ciorogariu”, care a adresat un cuvânt de salut, de binecuvântare, de preţuire şi recunoştinţă femeilor participante la rugăciunea comună și încurajare pentru misiunea pe care o desfăşoară fiecare în comunitatea sa. Deasemenea precucernicul părinte prof. Radu Valer Rus a spus că harul Domnului lucrează prin dragostea pe care ne-o arătăm unii altora, prin faptul că suntem ucenicii Săi și că suntem  împreună într-o lucrare sfântă pentru binele umanităţii.

În continuare, Shaliach David Nagy, președintele Federației Comunităților Evreiești Mesianice din România şi Moldova și preacucernicul Dénes IstvanLukacs – episcop vicar  reprezentant al Episcopiei Reformate de pe lânga Piatra Craiului, au exprimat mulțumiri pentru mobilizarea puternică în scopul susținerii, prin rugăciuni comune, a problemelor femeilor din Taiwan, femei care și-au exprimat suferințele lor, și pentru care solicită rugăciunea creştinilor din întreaga lume.

 Problemele vitale pentru care ne rugăm împreună cu femeile din Taiwan sunt:

  • respectarea drepturilor, sanse egale la educatie, sănătate si cultură, indiferent de grupul etnic si religios de care aparţin;
  • accesul în mod egal al băieților și fetelor  la educația școlară;
  • educația școlară să fie obligatorie, cu calificare în diferite meserii pentru a dobândi aptitudini necesare găsirii unui loc de muncă;
  • combaterea violenţei împotriva femeilor si copiilor, printr-o legislație concisă dar care să fie și respectată;
  • dreptul la muncă în funcţie de pregătire profesională;
  • reducerea șomajului în rândul femeiilor.

Femeile din Taiwan doresc:

– Încurajarea natalităţii și acordarea normelor de sănătate pentru îngrijirea copiilor bolnavii și tratamentul gratuit pentru bolile incurabile;

– Elaborarea unor politici și programe de susținere și dezvoltare a zonelor rurale a producției agro-alimentare;

Comunitățile creștine din toate cultele religioase, împreună cu celelalte confesiuni din întreaga lume, trebuie să fie alături de femeile din Taiwan, prin rugăciune și mai ales pentru găsirea soluțiilor necesare în  îmbunătățirea  condițiilor de viață  a familiilor numeroase care solicită  ajutor permanent.

Mișcați de gravitatea solicitărilor femeilor din Taiwan, toți participantii au rostit cu evlavie și credinţă rugăciuni pentru ca Atotputernicul nostru Mântuitor să asculte dorințele tuturor credincioşilor și în mod special al femeilor din Taiwan.

Rugăciunea Tatăl nostru a fost rostită de toti cei prezenţi după care individual, preoţii și pastorii au  binecuvântat participanţii.

    

MIORIŢA SĂTEANU

Președinte onorific Uniunea Femeilor Bihor

Cetățean de onoare al municipiului Oradea

Membră în Forumul Ecumenic al Femeilor Creştine din  România