Episcopii membri ai Consiliilor Permanente ale Conferinţelor Episcopilor din România şi Ungaria s-au reunit în sesiune comună la Oradea, în zilele de 26 şi 27 septembrie 2022, gazdă fiind episcopul romano-catolic al locului.

Pe ordinea de zi s-au aflat subiecte precum: Parcursul Sinodal iniţiat de Papa Francisc în Biserica Universală, cel de-al 52-lea Congres Euharistic Internaţional de la Budapesta, îngrijirea refugiaţilor de război, tineretul şi educaţia, formarea preoţilor, îngrijirea pastorală a romilor şi patrimoniul cultural.

Episcopii prezenţi au reafirmat importanţa valorilor familiei şi ale căsătoriei ca un legământ de iubire între un bărbat şi o femeie, conform naturii, aşa cum este mărturisit şi de învăţătura lui Isus Cristos. „Binele persoanei şi al societăţii umane şi creştine este strâns legat de bunul mers al comunităţii conjugale şi familiale” (Conciliul Vatican II, Gaudium et spes 47). De aceea, suntem cu toţii chemaţi să ne angajăm pentru binele căsătoriei şi al familiei.

Întâlnirea a fost, de asemenea, bogată în momente de rugăciune împreună cu credincioşii din comunitatea locală.

Episcopii au fost de acord să continue întâlnirile periodice şi i-au invitat pe toţi credincioşii să implore în permanenţă pe Dumnezeu pentru pace în Europa şi în lume, prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, Regina Păcii.

Consiliul Permanent al Conferinţei Episcopilor din România
şi Consiliul Permanent al Conferinţei Episcopilor din Ungaria