Cu tristețe în suflet, vă anunțăm că în seara zilei de astăzi, sâmbătă 22 ianuarie 2022, Doamna Otilia Bălaș a trecut la Domnul. Doamna Otilia a fost o neobosită lucrătoare în via Domnului, activând în Eparhia de Oradea și în întreaga Biserică Catolică din România, ani de-a rândul, cu o dragoste și dăruire extraordinară, fiind președinta Reuniunii Mariane din Eparhia de Oradea pentru mult timp.

Eparhia de Oradea, împreună cu păstorul său Preasfinția Sa Virgil Bercea, preoții, persoanele consacrate, membrii Reuniunii Mariane, precum și toți credincioșii care au cunoscut-o, se roagă pentru sufletul adormitei serve a lui Dumnezeu, Otilia.

Mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru marele dar al prezenței Doamnei Otilia printre noi, Îl rugăm să-i facă parte cu drepții și să o primească în Împărăția Sa.

Veșnica ei pomenire!

 

Câteva date biografice ale doamnei profesoare Otilia Bălaș:

1930 – La 16 iunie s-a născut la Satu Mare în casa bunicilor dinspre tată. Tatăl său, Soran Augustin, era preot greco-catolic în comuna Moişeni din Țara Oaşului. Mama sa, Virginia, a fost casnică. A avut un frate, Soran Viorel, profesor universitar.

Tatăl său a fost preot şi în comunele Benesat din apropierea oraşului Baia Mare, apoi la Certeze-Oaş până la cedarea Ardealului de Nord (1940).

A crescut în preajma bisericii, în şoapte şi cântec de rugăciune, în lumina „Mănăstirii Bixad”, unde era la toate pelerinajele; tatăl său era chemat pentru mărturisiri, călugării neputând face faţă miilor de pelerini.

1940 – A intrat în Dieceza de Lugoj, tatăl său fiind numit preot în comuna Liebling din județul Timiş – Torontal.

 Școala primară a urmat-o în comunele Certeze şi Liebling.

 1942 – A început liceul – clasa I, astăzi clasa a V-a – la „Liceul Român Unit de Fete” din Beiuş, internă la ,,Internatul Pavelian”, condus de Surorile Oblate Asumpţioniste. Ultimele două clase le-a urmat la liceu de stat, Biserica Greco-Catolică fiind desfiinţată în 1948 şi odată cu ea toate instituţiile care îi aparţineau.

Liceul din Beiuş era organizat de Episcopii greco-catolici după modelul marilor şcoli catolice ale Apusului, cu profesoare şi profesori de elită, de mare credinţă. În 1948 nici un cadru didactic nu şi-a părăsit credinţa.

1946 – A devenit membră a Reuniunii Mariane „Imaculata Concepție”, prin binecuvântarea Înalt Preasfinției Sale Valeriu Traian Frenţiu (era în clasa a IV-a, astăzi clasa a VIII-a).

1950 – A devenit studentă la „Facultatea de Filologie”, secţia „Limba şi Literatura română” a Universităţii din Cluj, pe care a terminat-o în 1954.

1954 – S-a căsătorit cu Eugen Bălaş, medic la Marghita, fiu de preot greco-catolic, absolvent al Liceului „Sfântul Vasile” din Blaj. A intrat în învăţământ, profesoară la Liceul din Marghita.

 1956 – S-a stabilit la Oradea, unde a fost profesoară la Liceul „Mihai Eminescu”, „Liceul Teoretic Nr. 5”, „Liceul Teoretic Nr.2”, „Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan”, de unde s-a pensionat, şi la ,,Liceul Greco Catolic” înfiinţat după 1989.

Împreună cu soțul Eugen au doi copii, Marius şi Dan Bălaş; trei nepoate şi cinci strănepoţi.

Biroul de Presă