1. Mă bucur să celebrez din nou împreună cu dumneavoastră, în această frumoasă catedrală, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, cu ocazia binecuvântării lucrărilor de restaurare și consacrare a mesei altarului. Mulțumesc în primul rând Episcopului vostru, Excelența Sa Mons. Virgil Bercea, pentru plăcuta invitație. Salut autoritățile, pe preoții și diaconii care îndeplinesc ministerul sacerdotal, precum și pe seminariști, pe persoanele consacrate și pe credincioșii veniți în număr atât de mare să participe la acest ritual. De asemenea, le mulțumesc membrilor corului, și tuturor celor care au pregătit celebrarea. Tuturor vă aduc binecuvântarea și apropierea Sfântului Părinte Papa Francisc, care prezidează în caritate toate Bisericile (cf. Ignațiu de Antiohia, Epistola către Romani).

  1. Liturghia de astăzi prezintă două lecturi adresate în mod special clerului. În prima Scrisoare către Corinteni, Sfântul Pavel apără dreptul apostolului de a trăi din slujirea sa. El îi întreabă pe credincioșii din Corint: „Dacă noi am semănat în voi cele spirituale, este oare mare lucru ca noi să secerăm bunurile voastre materiale? Dacă alții au obținut acest drept asupra voastră, oare nu [avem] noi mai mult?” (1 Cor. 9,11-12). Cu toate acestea, Apostolul neamurilor a decis să nu se folosească de acest drept, „ca să nu punem vreo piedică evangheliei lui Cristos” (1 Cor 9,13).

Dincolo de chestiunea corectei întrețineri, Pavel ne invită la o cugetare mai profundă, aceea de a nu considera ceea ce ni se cuvine nouă, ci ceea ce este benefic pentru ceilalți, pentru că, în timp ce Dreptul servește, evident, pentru a se proteja pe sine însuși, iubirea servește la a-l proteja pe celălalt.

  1. Textul Evangheliei Sfântului Matei ne arată cum această atitudine trebuie să fie stabilită de către superiori. Regele iartă datoria servitorului său, dându-i libertatea de a proceda la fel cu proprii săi datornici. Atitudinea milostivă a regelui îi oferă slujitorului, care nu mai este intimidat de amenințarea pedepsei, posibilitatea de a face același lucru cu semenii săi. Faptul că servitorul este pedepsit pentru că a acționat cu severitate arată că el este responsabil pentru propriul comportament, având libertatea interioară de a decide între generozitate și cruzime. Acest spațiu de libertate este rezultatul milei regelui; corectitudinea sau lipsa acesteia în răspunsul servitorului este secundară.

La fel ca regele din parabolă, Cristos Domnul, prin iertarea datoriei păcatului pe Cruce, ne oferă libertatea de a alege să trăim în conformitate cu Legea harului sau cu Legea morții. La fel ca slujitorul exonerat, cei care au primit ministerul de a conduce Biserica, sub conducerea Stăpânului, sunt însărcinați să aibă grijă de ceilalți servitori. Cu toții am fost iertați de Dumnezeu, datoria noastră este iertată, libertatea noastră este restaurată. Acum trebuie să ne hotărâm dacă vom administra în stilul regelui care ne conduce, fără să ținem cont de ceea ce ni se cuvine.

  1. În omilia sa din doisprezece noiembrie două mii optsprezece de la Casa Sfânta Marta, Papa Francisc a îndemnat la urmarea acestui comportament. Adresându-se în mod special prelaților (dar cu aplicație pentru toți), Papa a spus că episcopul trebuie să fie „Ospitalier – să dea ospitalitate – iubitor de bine, înțelept, drept, sfânt, stăpân pe sine, credincios cuvântului vrednic de credință care i-a fost învățat […] Un Episcop contează în fața lui Dumnezeu nu dacă este simpatic, dacă predică bine, ci dacă este smerit, dacă este blând, dacă este slujitor”.

Într-adevăr, cei care ocupă poziții de mai mare responsabilitate au o obligație specială de a se arăta sensibili la dorințele și neliniștile celor încredințați grijii lor pastorale.

  1. Catedrala ale cărei lucrări de restaurare le binecuvântăm astăzi este Biserica-mamă a Eparhiei. Urez din inimă ca frumusețea acestui sanctuar să reflecte sfințenia interioară a celor care îl frecventează. Lucrați, așadar, la construirea unei Biserici tot mai întemeiate pe dinamismul acelei iubiri care îndeamnă la preocuparea pentru binele celorlalți.

Să o rugăm deci, pe mama noastră, Sfânta Fecioară Maria, să ne ajute să urmăm planurile pe care Dumnezeu le are cu fiecare dintre noi, în spirit de iubire și de slujire față de cei pe care-i întâlnim pe drumul vieții noastre. Amin.