Întrucât în localitatea Vintere autoritățile nu au reușit până la ora actuală amenajarea unei capele mortuare conform cerințelor legale, fie din lipsa terenului aferent, fie din lipsa fondurilor necesare, cu ocazia reabilitării Bisericii monumentale din Vintere, s-a reușit amenajarea într-o încăpere situată în pronaos, la intrarea în lăcașul de cult, unde se obișnuia să se aprindă lumânări, a unei mici capele mortuare care să deservească comunitatea vintereană.

Localitatea Vintere este printre ultimele localități în care înmormântările au loc la domiciliul persoanei decedate, o asemenea organizare generând un disconfort, dar și o încălcare a normelor legale.

O analiză atentă, judicioasă a spațiului construit de care dipune monumentala Biserică din Vintere a condus la această soluție apreciată de către credincioșii greco-catolici. Pentru amenajarea capelei a fost necesară doar pavarea cu marmură și utilizarea unor picturi existente, deci cheltuieli minore.

La ora actuală, sicriul cu trupul neînsuflețit se depune în capelă, iar pentru priveghi și înmormântare se scoate, pe masa mortuară cu rotile și se depune în mijlocul Bisericii. Sâmbătă 18 iulie 2021 a avut loc prima astfel de înmormântare în Vintere, familia și întreaga comunitate participantă apreciind această soluție și efortul parohiei noastre de încadrare în niște norme minimale de civilizație.

Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Vintere, este deschisă spre celelalte comunități, ortodoxă și baptistă, oferind posibilitatea ca și aceste comunități să beneficieze de capela mortuară și să oficieze înmormântările aici. În acest sens, preotul Florin Jula a transmis câte o adresă preotului ortodox și comunității baptiste în care a pus la dipoziția acestora posibilitatea utilizării capelei și a intrării totodată într-um regim de normalitate similar cu cel existent în majoritatea localităților.

Consiliul parohial împreună cu preotul nostru, mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru harurile și binecuvântările primite.

Consiliul parohial pentru Biroul de Presă