În a patra duminică a sărbătorii, lumina Învierii Domnului s-a arătat într-o nouă ipostază de strălucire, care a oglindit chipurile sufletelor curate ale copiilor din clasa a IV-a B din cadrul Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, care au făcut Prima Spovadă și Sfântă Împărtășanie solemnă. Evenimentul a fost celebrat în Biserica Sfântul Gheorghe – Biserica Seminarului, Sfânta Liturghie fiind pontificată de Preasfințitul episcop Virgil Bercea, avându-i concelebranți în jurul Sfintei Mese pe pr. Eduard Fischer, parohul bisericii și spiritual al copiilor, pr. Alexandru Fiț, preotul coordonator spiritual al Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, cu slujirea părinților diaconi, Grațian Guiaș și Paul Cernucan.

Trăirea acestor momente de har a fost ajutată de ora cea sfântă a primei spovezi, care s-a împlinit în seara precedentă. Alți trei preoți, pr. Sorin Crăciun, pr. Anton Rus și pr. Alexandru Chivari, au fost de mare ajutor prin disponibilitatea oferită la spovedirea copiilor. La rândul lor, părinții copiilor au beneficat de cateheza ținută cu aceeași dăruire și disponibilitate de pr. Vicar general Mihai Vătămănelu și Pr. Mihai Tegzeș, responsabili cu pastorația adulților din cadrul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea.

În cuvântul său de învățătură, Preasfințitul Virgil a pus un deosebit accent pe atitudinea paraliticului, asemănându-l cu omul din totdeauna, care în loc să privească la talanții, la darurile primite din partea lui Dumnezeu, prin care s-ar putea ajuta pe sine, a stat oarecum nepăsător, așteptând facerea de bine doar din partea altuia, nesocotindu-și propriile calități. Astfel, printre talanții primiți în dar de la Dumnezeu, talanți care trebuiesc fructificați, se află inclusiv copii de care se bucură părinții lor ca de niște adevărate comori vii. Primul care a fructificat talanții paraliticului a fost Isus, cerându-i acestuia implicarea în propria lui viață, scoală-te, ia-ți patul și du-te, dărindu-i speranță pentru a se ridica din condiția sa decăzută. Același Isus, împărtășit prin chipurile preasfintei Euharistii trebuie să de curaj și credință, motivare și speranță, atât în viața acestor frumoși copilași, cât și în viața tuturor.

La finalul celebrării, în cuvântul de mulțumire s-a adus recunoștință lui Dumnezeu pentru frumoasa sărbătoare. Apoi, mulțumirile pline de ruconștință s-au îndreptat spre doamnele Antonia Monica Nica, directorul Liceului și Rodica Mureșan, director adjunct, în mod special spre doamnele învățătoare, Monica Mateoc și Anca Bogdan, spre domnul George Demian, profesorul de religie al clasei, dar și spre toți aceia care s-au implicat în pregătirea reușitei acestei sărbători.

Bunul Dumnezeu să binecuvânteze și să dăruiască harurile Sale bogate tuturora!

Pr. Eduard Fischer

paroh