Reuniunea Mariană

În cadrul ,,Icoana, biserica din casa noastră”

Isuse, Maria, Iosife, vă iubesc, salvați suflete! Iată un act de iubire pe care îl putem repeta de mai multe ori pe zi, cerând ajutor Sfintei Familii din Nazaret pentru suflete cunoscute sau necunoscute, pentru suflete în viață sau trecute în veșnicie.

 Isus, Maria și Iosif, formând o Familie, suntem tentați și încrezători să cerem protecție și haruri pentru familia proprie sau a altor familii.

În anul 2003, am avut bucuria de a participa împreună cu soțul la a IV- a „Întâlnire  Mondială a Familiilor creștine”‚ la Manila, în Filipine, cu tema „Familia creștină- o veste bună pentru cel de-al treilea mileniu”. În prima zi a Congresului a avut loc Întronarea solemnă a Icoanei Sfintei Familii. S-au ținut conferințe, celebrări Euharistice, au fost mărturii din viața familiilor.  Am întâlnit familii din toată lumea, de toate  rasele și de toate naționalitățile, cu credință și calități deosebite. Unele erau prezente cu copiii lor, chiar bebeluși fiind. Reiau un pasaj din ceea ce am scris la vremea respectivă, la întoarcerea în țară : „Poate mă va întreba cineva dacă am întâlnit la Manila o familie pe care aș lua-o drept model. I-aș răspunde cu toată sinceritatea :  Da, Familia mea model a fost de față. O întâlneam în fiecare zi în holul sălii de conferințe împreună cu Copilul Ei. Îi zâmbeam de fiecare dată, iar câteodată mă opream și-i vorbeam în limba mea românească, dar mă înțelegea perfect. Este vorba de Familia Sfântă, înfățișată aici printr-un grup statuar mai puțin obișnuit : Fecioara Maria cosea, Sfântul Iosif lucra cu rândeaua, iar Isus, adolescent fiind, mânuia cu deplină pricepere ferăstrăul”.

De la o persoană care a trăit intens în spiritul credinței și al rugăciunii, înainte de a pleca în Patria cerească, am primit o icoană deosebită a Familiei Sfinte din Nazaret :  Fecioara Maria toarce, Sfântul Iosif în mâna dreaptă are unealta de lucru pentru tăiat lemnul, la mâna stângă are două degete ridicate, ca și când ar da sfaturi. Isus se află între ei, cu o mână urmărind scrisul  dintr-o carte deschisă  pe genunchii Mamei, iar  cealaltă este pe bancul de lucru al tatălui crescător. Nu lipsește crinul alb, simbol al curăției nepătate, care este într-o glastră.

A avea o icoană în casă, e ca și când am avea un model permanent în fața ochilor. Aici se prezintă  icoana vie a vieții de familie, în acțiune. Văzându-i, astfel îi simțim, ” de-ai noștri”. Mi se pare că ne putem apropia mai mult de Sfânta Familie, fiind astfel prezentată.

Știm că Sfântul Iosif a fost  tâmplar și din această meserie câștiga hrana pentru Familia Lui. Ce făcea în acest timp o Soție de muncitor?  Desigur, muncea și Ea în treburile gospodărești pentru pregătirea hranei și confecționarea îmbrăcămintei. Fiindcă a crescut la templu de la trei ani până la momentul logodnei, a câștigat acolo deprinderi gospodărești, a învățat carte și rugăciunile specifice poporului evreu.

În aparență era o familie simplă, obișnuită și nu avea nimic ce ar atrage atenția oamenilor. În realitate, comori de haruri erau tăinuite.   Faptele comune, făcute cu dragoste, aveau merite înaintea lui Dumnezeu. Sfânta Familie din Nazaret a fost familia perfectă, cea mai sfântă care a trăit pe pământ. În casa lor domnea pacea, armonia , respectul, delicatețea, iubirea. Iosif și Maria s-au ocupat de educația lui Isus. Ei aveau credință vie în Dumnezeu, aveau sfântul obicei al reculegerii și s-au asemănat în umilință. Erau săraci din punct de vedere material, dar aveau pe Isus, Comoara Cerului, care revărsa lumină, căldură și iubire peste  sufletele lor curate. Au fost modele de  acceptare a voinței lui Dumnezeu, cu duhul și inima absorbite în rugăciune. Cu Fiul, făceau rugăciuni în comun și astfel ele deveneau foarte puternice. Erau uniți în rugăciune și când lucrau. Învăluiți în lumina dumnezeiască, au trăit în resemnare și răbdare în fața greutăților.

Biserica Catolică și toată lumea creștină acordă o atenție deosebită familiei și o susține ca fiind un dar de la Dumnezeu și un semn al speranței. E programată a X-a „Întâlnire Mondială a Familiilor”, care se va desfășura la Roma în 2022. Aceste întâlniri mondiale, le-a inițiat Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, prima începând la Roma în anul 1994 , fiind atunci „Anul Internațional al Familiei”.

Să ne unim în rugăciune, cu credință, încredere și statornicie față de Sfânta Familie, Icoana Paradisului, fiind exemplu de urmat pentru toate familiile.

Isuse, Fiul Lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Maria, Mama lui Dumnezeu și Regina familiilor și Iosife, Patronul familiei și Patronul Bisericii, voi ați trăit pe pământ și știți toate necazurile, ispitele și  luptele cu care ne confruntăm. Vă rugăm să protejați familiile, ca să aibă  credință, să trăiască în armonie, în iubire, să rămână unite, să știe să asculte și să poarte dialog, să știe să ierte și cu răbdare să depășească greutățile ivite.

Ajutați-ne să îndeplinim cu sfințenie misiunea noastră pe pământ.

                                                                                                                             Silvia  Pantiș