Datele Anuarului Statistic al Bisericii, cu referire la anul 2019, indică o creştere a numărului seminariştilor în Asia. De asemenea, „Annuarium Statisticum Ecclesiae”, redactat de Oficiul Central de Statistică al Bisericii şi editat de Libreria Editrice Vaticana, evidenţiază o răspândire energică a credinţei în Africa.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

27 martie 2021 – Vatican News. 

În 2019, numărul catolicilor la nivel mondial era de un miliard 345 de milioane. În comparaţie cu 2018, când numărul catolicilor era de un miliard 329 de milioane. S-a înregistrat o creştere cu 16 milioane, echivalentă cu 1,12%, ce este proporţională cu creşterea populaţiei mondiale. Însă, numărul catolicilor botezaţi a rămas – la nivel mondial – stabil, în jur de 17,7% din totalul populaţiei.

Însă, în privinţa vocaţiilor, se înregistrează o scădere, prezentă deja de câţiva ani. Dacă în 2018, numărul candidaţilor la preoţie era de 115.880, în 2019 a scăzut la 114.058, scăderea corespunzând procentajului de 1,6%.
În continentul american se înregistrează o scădere a numărului vocaţiilor la preoţie echivalentă procentului de 2,4%. De asemenea, scăderea numărului vocaţiilor la preoţie se înregistrează şi în Europa şi Asia, pierderea fiind de 3,8% respectiv 2,6%. În schimb se înregistrează o variaţie pozitivă în Africa, unde numărul studenţilor din Seminarele Majore a crescut de la 32.212 în 2018, la 32.721, în 2019.

Referitor la numărul seminariştilor, Anuarul Statistic al Bisericii indică Asia cu numărul cel mai mare de candidaţi la preoţie – 33.821, urmată de Africa – cu 32.721 de seminarişti. America numără 30.664, Europa – 15.888 şi Oceania – 964 de seminarişti.

Şi numărul episcopilor a înregistrat o scădere. La sfârşitul anului 2019, numărul episcopilor la nivel mondial era de 5.364, cu 19 mai puţini faţă de anul precedent.
Însă, se înregistrează o creştere a numărului preoţilor, atât a preoţilor diecezani cât şi a preoţilor călugări, trecându-se de la 414.065, în 2018 la 414.336, în 2019, mai exact 271 de preoţi.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

27 martie 2021 – Vatican News.