La 24 ianuarie 1901 se năștea Celestin Cherebeţiu, una din figurile emblematice ale şcolilor blăjene. Blajul a constituit pentru tânărul învăţăcel locul în care şi-a efectuat o parte din studiile secundare (1914-1918) şi studiile teologice (1918-1921). Tot aici şi-a început cariera didactică în anul şcolar 1925/26, a continuat-o după reîntoarcerea de la Roma, în anul 1928, până în 1946, anul stabilirii sale la Cluj. Însumaţi 25 de ani, din şirul celor 77 de ani cât a trăit, Celestin Cherebeţiu i-a petrecut în urbea scolastică a Transilvaniei, Blajul.  

Celestin Cherebeţiu s-a născut la data de 24 ianuarie 1901, în localitatea Bogata de Jos, în comitatul Szolnok – Dăbâca, ca fiu al preotului greco-catolic Mihail Cherebeţiu şi al Ilenei Cherebeţiu, născută Bălan.Cursurile şcolii primare le face la Dej între anii 1906 şi 1910, unde s-a remarcat ca un elev cu rezultate foarte bune la învăţătură, dar mai ales cu aptitudini muzicale deosebite. După absolvirea şcolii primare, părinţii consideră că tânărul Celestin trebuie să-şi continue studiile.Urmează cursurile Gimnaziului superior greco-catolic din Năsăud. După patru ani (1910-1914) petrecuţi la Năsăud, elevul Celestin Cherebeţiu se transferă la Gimnaziul superior greco-catolic din Blaj. Pe data de 21 iulie 1918 promovează examenul de maturitate, după care urmează cursurile Academiei teologice pe care o va absolvi în anul 1921.

Calităţile muzicale deosebite cu care a fost înzestrat şi influenţa exercitată de profesorul său Iacob Mureşianu îl determină să se înscrie la Conservatorul de muzică şi artă dramatică din Cluj, beneficiind de o bursă de studii din partea Mitropoliei greco-catolice din Blaj. În perioada studiilor muzicale, Celestin Cherebeţiu îi are profesori pe Augustin Bena (teorie – solfegiu), Gheorghe Dima (ansamblu coral), Romulus Cioancă (vioară), Marţian Negrea (contrapunct, compoziţie). Dintre materiile pe care le studiază la Conservator este atras îndeosebi de compoziţie, vioară şi teoria instrumentelor. Din anul 1923 şi până în anul 1925, când promovează examenul de licenţă, Celestin Cherebeţiu a funcţionat ca pedagog la internatul Liceului „Gheorghe Bariţiu”. În aceeaşi perioadă a urmat şi cursurile Facultăţii de Litere, Secţia latină – italiană.

După încheierea studiilor superioare, proaspătul profesor de muzică se reîntoarce la Blaj, unde i se încredinţează catedra de muzică vocală şi instrumentală a Liceului „Sf. Vasile cel Mare”, unde rămâne pe perioada anului şcolar 1925/1926. După primul an de profesorat, Celestin Cherebeţiu primeşte, în urma intervenţiei Preaveneratului Consistoriu Arhiepiscopesc, o bursă la Roma, la „Pontificia Scuola Superiore di Musica Sacra”. Aici se specializează în muzică gregoriană şi scriitură de tip palestrinian. La Conservatorul din Roma îi are profesori pe cunoscuţii Rafaele Casimiri şi Carlo Refice, la armonie, Antonio Dobici, la contrapunct şi fugă, şi Paulo Ferretti, la estetică. În anul 1928 îşi va lua Licența.

Cunoştinţele muzicale dobândite în timpul celor doi ani de studii îl vor ajuta în activitatea pe care o va desfăşura în anii următori la Blaj și Cluj.

La data de 1 septembrie 1928, începe activitatea didactică a profesorului Celestin Cherebeţiu la Şcoala Normală de Băieţi din Blaj, la început ca profesor suplinitor, apoi ca profesor provizoriu (1929)  şi profesor definitiv (1934). Un moment important în viaţa tânărului profesor de muzică este căsătoria cu Livia Domşa, care a avut loc pe data de 15 iulie 1929. Anul căsătoriei este şi anul în care Celestin Cherebeţiu este hirotonit preot în Catedrala Sf. Treime din Blaj de către mitropolitul Dr. Vasile Suciu.

În această perioadă Celestin a pus pe note melodiile celor 8 glasuri bisericești cu intenția explicită de „a pune stavilă acestui proces de prefacere a melodiilor și mai ales, ca ele să se poată învăța corect”. Astfel, în anul 1930, cu aprobarea IPS Vasile Suciu, apare lucrarea „Cele opt versuri bisericești – așa cum se cântă la Blaj, scrise pe note lineare”. În prefața lucrării autorul scrie: „Cu ajutorul Celui de Sus, nădăjduim, că nu peste mult vor apare și celelalte multe cântări bisericești, nefixate încă. Doresc din tot sufletul, ca această lucrare să aducă rodul dorit, făcând progrese satisfăcătoare pe terenu muzicei bisericești, unde suntem de tot în urmă”.

https://www.youtube.com/watch?v=jsJagI3DKAs&feature=emb_title

Activitatea didactică pe care profesorul Cherebeţiu a desfăşurat-o la Blaj a fost una de  excepţie şi a durat până în anu 1946, când familia se mută la Cluj. În acest oraş, Celestin Cherebeţiu şi-a continuat cariera didactică la Şcoala Normală de Învăţători până în anul 1948 când, în urma interzicerii Bisericii Greco-Catolice, este nevoit să renunţe la această catedră. Îşi va relua activitatea didactică în anul 1951, la Conservatorul „Gheorghe Dima”, unde va preda armonia, contrapunctul şi pedagogia muzicală.

În anul 1967 se pensionează, după 42 de ani de activitate didactică, dar va continua să predea până în anul 1970. Din motive materiale, dar şi din dragoste pentru muzică, între anii 1948 şi 1958 a funcţionat ca instrumentist (violă) la Filarmonica de Stat din Cluj, iar apoi în orchestra Operei Române din Cluj, conducând mai mulţi ani şi corul Filarmonicii.

Se stinge din viaţă la 11 ianuarie 1978 şi este înmormântat în Cimitirul Central din Cluj-Napoca, fiind condus pe ultimul drum de familie, prieteni, cunoscuţi, foşti elevi şi studenţi, pe acordurile corului „Iacob Mureşianu” dirijat de profesorul Marius Cuteanu.

ACC, după un text de Adrian Solomon

Sursa: http://www.e-communio.ro/