În data de 6 Decembrie 2020, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae de la Mira Liciei, seminariștii orădeni, însoțiți de echipa de formatori s-au bucurat de primirea diverselor trepte specifice anilor formativi ai seminarului, necesari de parcurs în drumul spre Sfânta preoție.

Astfel, seminariștilor din anul I li s-a acordat dreptul de a purta ținuta clericală împreună cu reverenda care reprezintă mormântul, moartea omului vechi venit din lume și renașterea noului om în Cristos. Cei din anul al II-lea, conform itinerariului formativ, și-au depus cererea, exprimându-și dorința liberă de continuare a drumului spre calea diaconatului și a Sfintei Preoții, această cerere reprezentând o istorisire a vieții personale și a parcursului propriu care i-a adus pe acest drum, pe calea desăvârșirii misiunii divine. În continuare, au urmat seminariștii din anii III și IV, care au primit treptele caracteristice clerului minor, fiind ridicați la treapta de lectori, respectiv de ipodiaconi. Aceștia au primit dreptul, dar și datoria și responsabilitatea, de a-și exercita misiunea de apostolat activ și slujire a aproapelui, prin rostirea Cuvântului divin provenit din Sfintele Scripturi, respectiv ajutarea preotului la slujirea altarului în cadrul Sfintelor Liturghii și a celorlalte celebrări cultuale.

Alături de comunitatea seminarului orădean s-au bucurat și credincioșii care au participat la Liturghia Arhierească celebrată cu ocazia Hramului Catedralei „Sfântul Nicolae”, aceștia având ocazia de a se înălța spiritual prin ascultarea coralei Schola Cantorum dirijate de maestrul Radu Ioan Mureșan, cât și prin predica Preasfinției Sale, Virgil Bercea, Episcop de Oradea, în care a amintit despre faptul că seminariștii sunt tineri care s-au înscris pe acest drum pentru a-L urma pe Cristos, iar astăzi mai mult decât de obicei, aceștia l-au simțit pe Cristos alături de ei într-un moment atât de special și de înălțător.

În concluzie, ne bucurăm nespus de mult că am putut fi parte din acest frumos și emoționant eveniment în ciuda faptului că lumea este cuprinsă de această cumplită pandemie. Ne încredințăm acum Maicii Sfinte și pruncului Isus din Bethleem și trăim cu speranța ca și pe viitor să retrăim frumoasele momente de astăzi alături de cei dragi.

 

Redacția