Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, care le-ai dăruit Fericiților Episcopi martiri Valeriu Traian, Vasile, Ioan, Tit Liviu, Ioan, Alexandru și Iuliu, puterea să mărturisească prezența vie a iubirii Tale în timpul prigoanei împotriva credinței, prin mijlocirea lor dăruiește-ne harul vindecării de această pandemie.

Că Ție Ți se cuvine a ne mântui pe noi și Ție mărire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Tatăl nostru … Născătoare de Dumnezeu … Mărire Tatălui