„În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu iubit pe Tine numindu-Te; și Spiritul în chip de porumbel a adeverit închinarea Cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Cristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, mărire Ție.”

         La Praznicul Botezului Domnului în râul Iordan, Preasfinția Sa Virgil, episcopul greco-catolic de Oradea, alături de un sobor de preoți a celebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Sfântul Nicolae”, iar la momentul final a celebrat rânduiala Sfințirii celei Mari a Apei.

         În cuvântul de învățătură ierarhul a evidențiat și explicat rugăciunea folosită în cadrul Sfințirii celei Mari a Apei: „Mare ești Doamne și minunate sunt lucrurile Tale”.

         Peste apă a fost cerută lucrarea cea curăţitoare a Treimii, Celei mai presus de fire şi ca Bunul Dumnezeu să-I dăruiască ei harul izbăvirii şi binecuvântarea Iordanului, cu puterea, cu lucrarea şi cu venirea Sfântului Spirit: „Şi-i dă ei harul izbăvirii şi binecuvântarea Iordanului. Fă-o pe dânsa izvor de nestricăciune, dar de sfinţenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepărtare puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească. Ca toţi cei ce se vor stropi şi vor gusta dintr-însa să o aibă spre curăţirea sufletelor şi a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfinţirea caselor şi spre tot folosul de trebuinţă”.

         La final a fost împărțită credincioșilor Agheasma, îmbuteliată în sticle de plastic, luându-se toate măsurile de prevenire a răspândirii virusului.

„Astăzi, Soarele cel neapus a răsărit, şi lumea cu lumina Domnului se luminează. Astăzi, luna cu raze luminoase luminează pământul. Astăzi, stelele cele luminoase, cu lumina strălucirii lor, lumea înfrumuseţează. Astăzi, norii rourează din cer omenirii ploaia dreptăţii. Astăzi, Cel nefăcut, de bunăvoia Sa, este atins cu mâna de către făptura Sa.

Astăzi, Proorocul şi Înaintemergătorul se apropie de Stăpânul, şi cu frică stă înaintea Lui văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi.

Astăzi, apele Iordanului se prefac în vindecări, cu venirea Domnului. Astăzi, toată făptura se adapă cu curgeri tainice. Astăzi, păcatele oamenilor se curăţesc în apele Iordanului. Astăzi, raiul s-a deschis oamenilor şi Soarele dreptăţii ne luminează nouă.”

Eugen Ivuț