«Şi voi, dragi fraţi şi surori care v-aţi consacrat Domnului, sunteţi bărbaţi simpli şi femei simple care aţi văzut comoara ce valorează mai mult decât toate avuţiile lumii. De aceea aţi lăsat la o parte aspecte preţioase, precum bunurile şi posibilitatea de a vă crea o familie. De ce aţi făcut această alegere? Pentru că v-aţi îndrăgostit de Isus, aţi văzut totul în El şi, răpiţi de privirea sa, aţi părăsit totul. Viaţa consacrată este această viziune. Înseamnă să vezi ceea ce contează în viaţă. Înseamnă să întâmpini darul Domnului cu braţele deschise, aşa cum a făcut Simeon. Iată ce văd ochii consacraţilor: harul lui Dumnezeu s-a revărsat în mâinile lor. Persoana consacrată este cea care priveşte în fiecare zi şi spune: „Totul este dar, totul este har”. Dragi fraţi şi surori, nu am meritat viaţa consacrată, este un dar de iubire pe care l-am primit.»

«Dragi fraţi şi surori să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru darul vieţii consacrate şi să cerem o privire nouă care ştie să vadă harul, care ştie să-i caute pe alţii, care ştie să spere. Atunci, ochii noştri vor vedea mântuirea»

Papa Francisc