Pentru a patra zi s-au continuat rugăciunile comune în cadrul Decadei de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor. Evenimentul a fost găzduit de această dată de Biserica Unitariană, prin părintele paroh Kardos Jozsef. Îi mulţumim pe această cale pentru străduinţă şi bunăvoinţă în a crea o atmosferă deosebit de primitoare, caldă şi familiară pentru toţii învitaţii care i-au trecut pragul, indiferent de religie ori etnie.

Biserica Greco-Catolică a fost reprezentată de părintele Răzvan Iacob Vasile, vicar judecătoresc al Eparhiei de Oradea, care a adus pentru început salutul Preasfinţitului Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea. Părintele a făcut o paralelă între călătoria noastră pe marea neliniştită a vieţii în căutarea unității şi călătoria apostolului Pavel, pe corabia care naufragia în drum spre Creta, sfătuindu-ne să ne abandonăm în mâinile Providenţei Divine, lăsând deoparte tot ceea ce ne împiedică şi ne divide, luând modelul lui Pavel, care ,,a devenit un far de pace și unitate pentru toți cei care se aflau pe navă, care au prins din nou curaj, uniți de o nouă speranță: de credința în Cuvintele lui Cristos!”

 

În acest an, cuvântul de învățătură în Biserica Unitariană a revenit reprezentantului Comunitatății Evreilor Mesianici, domnul manhig Doru Prescure Avner. Iată mesajul din acest an din partea Comunității Evreilor Mesianici:

Shalom tuturor, vă transmit salutul și mesajul d-lui Shaliach David Nagy președintele federației noastre internaționale și a întregii comunități evreiești mesianice din România. Voi citi motto-ul Decadei de Rugăciune pentru Unitate, în traducerea d-lui Shaliach David Nagy din aramaică în română:

”Și barbarii care locuiau acolo, ne-au arătat mare milă…” Termenul milă în aramaică este rachme și este aproape identic cu cel ebraic rachamim care este la plural. Dar esența este aceeași. Nu trebuie să fie credincios cineva ca să fie bun. Să fie milos, să fie gata de ajutor chiar și unui străin. Chiar și celor cu altă orientare spirituală sau fără orientare spirituală. Față de alte etnii sau tipuri de oameni. Unii mai amabili, alții mai dificili chiar și când este vorba de interesul sau ajutorarea lor. Intenția bună există în om de când a fost creat, însă de la căderea în păcat am acumulat și intenția rea, cruzimea și răutatea. În limba ebraică intenția bună se numește: yetzer ha’tov, iar intenția rea se numește: yetzer ha’ra. În foarte multe cazuri vedem că necredincioșii, ateii sau cei care se declară a fi dușmanii crezului în Adonay Elohim și în Adon Yeshua HaMashiach. Acest lucru se datorează celor două motive majore: 1. Cei dintr-o categorie țin unii la alții și în general la viață crezând că după aceea nu mai este nimic. 2. Alții cred, că dacă sunt buni vor merita să petreacă veșnicia într-un loc bun. Pe lângă altele, acestea sunt cele două motivații majore din spatele atitudinii lor.

Noi însă știm din Scripturi că nimeni nu poate face atâta bine încât să merite ”Raiul”. Împărăția Sa este în veșnicie, pentru a o merita nu există atâtea fapte bune câte s-ar putea face în cca 80-90 de ani de viață pământească încât să echivaleze cu ceva ce are o valoare veșnică. Nici dacă omul din clipa nașterii sale și până ce moare ar face doar fapte bune. Al doilea motiv pentru care prin puterile proprii nu se poate intra în Impărăția Cerurilor este problema păcatelor. Păcatele nu se iartă și nu se șterg sau anulează prin fapte bune. Iar de păcătuit toți oamenii au păcătuit. De aceea, Creatorul a stabilit ca sacrificiul Fiului Său să fie ispășirea și astfel singura soluție de iertare a păcatelor pentru a ajunge în Împărăția Sa.

Cu toate acestea, deși motivația credinciosului este diferită de cel a necredinciosului, bunătate și milă și noi trebuie să avem chiar și față de dușmani. Adon Yeshua HaMashiach spune: ”Binecuvântați sunt cei miloși pentru că ei vor avea parte de milă.” Această afirmație sună ca o promisiune foarte bună. Însă Yaakov ha’shaliach face o afirmație în scrisoarea sa pentru credincioși care nu mai pare a fi o promisiune roză ci un averisment foarte serios. Și care sună astfel: ”Fiindcă judecata va fi fără milă faţă de cel ce n-a arătat milă.” Yaakov 2:13. Cu alte cuvinte, noi credincioșii trebuie să arătăm milă mult mai mult decât o fac necredincioșii. Pentru că El ne-a chemat să fim lumina lumii. Dacă lumina noastră nu o va întrece pe a lor atât ca sursă, cât și ca motivație dar și ca intensitate, atunci ei nu vor veni la Lumina adevărată. Și să nu uităm că noi nu suntem miloși și nu facem bine ca să fim salvați ci pentru că am fost deja salvați prin credința în El. Dacă într-adevăr Îl avem pe El în inimile noastre. Noi nu putem fi lumina lumii decât dacă-L avem în noi pe Cel Care este Lumina lumii în persoană. Acesta este rugăciunea și mesajul nostru: să fim miloși, să fim buni, să fim lumină dar mai întâi de toate să-L avem pe El, pe Adon Yeshua HaMashiach în inimile noastre, să fim salvați și să avem ce da acestei lumi pierdute.

Vă mulțumesc pentru atenție și fiți binecuvântați!

Înainte de binecuvântarea finală, părintele Kardos Jozsef a reamintit despre colecta gestionată în acest an de Biserica Evanghelică-Lutherană.

În această seară suntem așteptați cu toții, cu mult drag, la Biserica Penticostală Tabor, situată pe strada Meiului, la numărul 2.

Laura Ologu – Biroul Pastoral