Duminică, 29 ianuarie, s-a sărbătorit hramul Bisericii Greco-Catolice din Beiuș – „Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur”. Părintele paroh Zima Zorel a concelebrat Sfânta Liturghie împreună cu preoții din Protopopiatul de Beiuș, alături de credincioșii din Beiuș și din unele parohii ale protopopiatului. În cuvântul de învățătură protopopul părintele Zorel a evocat viața și rolul celor trei sfinți Episcopi și Părinți Învățători ai Bisericii. Corul a împlinit nivelul emoțional prin interpretările unor cântece religioase: „Imnul Episcopilor Martiri”, „Cu noi este Dumnezeu”.

După terminarea Sfintei Liturghii cei prezenți au participat o agapă fraternă.

A doua zi, în data de 30 ianuarie, în cadrul Sfintei Liturghii și prin rugăciunea înălțată în cinstea Sfinților Ierarhi a continuat sărbătoarea comunității locale.

Gândim și spunem mereu „Dumnezeu le rânduiește pe toate”. În această rânduială se înscriu și alte câteva activități premergătoare hramului Bisericii noastre. În ascultarea cuvântului evanghelic al zilei, ea se sârguiește a lumina și a conduce spre Dumnezeu prin tot ceea ce face Le amintim într-o ordine cronologică inversă.

În duminica de 22 ianuarie, în cadrul Săptămânii de Rugăciune Ecumenică pentru Unitatea Creștinilor s-a săvârșit întâlnirea în rugăciune a preoților și credincioșilor din diferite confesiuni: părintele romano-catolic, Jitaru-Sel Anton, pastorul Aslam Paul din comunitatea religioasă „Sfânta Treime”. Aceștia împreună cu gazda, părintele paroh Zorel și preoți greco-catolici din protopopiat s-au unit în rugăciune și cânt de laudă lui Dumnezeu.

La această activitate a participat și corul „ecumenic” (format din credincioși din diferite comunități) condus de dirijorul corului bisericii noastre, Boldiș Zoltan.

Către finalul anului trecut, a avut loc o activitate la nivel de municipiu, inițiată de părintele Zorel, cu prilejul comemorării centenarului lui Dr.pr. Vasile Lucaciu – preot și om politic al Națiunii Române, conferențiar fiind profesorul universitar, dr. Blaga Mihoc.

„Când ne întoarcem la casele noastre să întindem două mese: una cu bucate pentru trup, alta cu bucate din Sfânta Scriptură”, spunea  Sfântul Ioan Gură de Aur. Întorși la „casele noastre” credincioșii, cetățeni ai Beiușului de diferite confesiuni, în urma acestor activități am așezat încă o nouă masă: cea a înțelegerii interconfesionale, a trăirii spirituale a adevărului sfânt: „un singur Păstor, o singură turmă”.

Ioan Dărăbăneanu