Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, sărbătorește 166 de ani de la ridicarea Episcopiei de Făgăraş și Alba Iulia la rang de Mitropolie, respectiv înființarea Eparhiei de Lugoj şi de Gherla.

Așa cum este binecunoscut, eforturile de a reface unitatea cu Scaunul Apostolului Petru, aveau să ducă la deplina restabilire a comuniunii de credință odată cu celebrarea Sinodului de la Alba Iulia din 7 octombrie 1698 și cu reafirmarea Sfintei Uniri la Sinodul din septembrie 1700.

Remarcabilul moment istoric pe care îl celebrăm s-a înfăptuit prin lucrarea Fericitului Papă Pius al IX-lea, cel care, prin Bula Ecclesiam Christi din 26 noiembrie 1853, constituia Provincia ecleziastică a Românilor uniţi, creând astfel sediul mitropolitan de Făgăraş-Alba Iulia, căruia i-au fost agregate Eparhia deja existentă de Oradea Mare şi, respectiv nou înființatele Eparhii de Lugoj şi de Gherla.

Cu adevărat, pe 18 mai 1721, prin Bula Rationi Congruit a Papei Inocenţiu al XIII-lea, fusese constituită canonic cea dintâi Eparhie pentru greco-catolici români având sediul la Făgăraş, fiindu-i mai apoi transferat sediul, în timpul episcopului Ioan Micu-Klein, la Blaj, unde se află şi în prezent.

Precum amintește Pontiful de sfântă pomenire Ioan Paul al II-lea în Scrisoarea Apostolică publicată în anul 2000, cu ocazia celui de-al treilea centenar de la Sfânta noastră Unire cu Biserica Romei, un merit însemnat al Bisericii noastre a fost “acela de a fi mediat între Orient şi Occident, asumând, pe de o parte, valorile promovate în Transilvania de Sfântul Scaun şi comunicând, pe de alta, întregii catolicităţi valorile Orientului creştin, care, din cauza divizării existente, erau puţin accesibile. Biserica Greco-Catolică a devenit astfel o mărturie grăitoare a unităţii întregii Biserici, arătând că ea include în sine valorile instituţiilor, rituri liturgice şi tradiţii ecleziastice provenind pe căi diferite din aceeaşi tradiţie apostolică”.

Și ca semn concret al aprecierii și încrederii pe care Scaunul Romei îl are în Biserica noastră Română Unită, nu putem să nu amintim Bula Ad totius dominici gregis emisă de Sfântul Părinte Papa Emerit Benedict al XVI-lea la 14 decembrie 2005, prin care Provincia Mitropolitană Greco-Catolică Română a fost ridicată la demnitatea de Arhiepiscopie Majoră.

Aducem prinos de mulțumire Domnului pentru drumul providențial al Mitropoliei de Făgăraș și Alba-Iulia cu sediul la Blaj, precum și pentru celelalte eparhii ale Bisericii Române Unite, purtând mereu în suflet adierea lucrării lui Dumnezeu de-a lungul istoriei Bisericii noastre. El, Păstorul cel Bun, își călăuzește turma în ciuda vremurilor de încercare, și care, din vremurile de mare restrişte trăite în secolul trecut, iată că strălucește cu înnoită rodnicie spre mai marea mărire a lui Dumnezeu.

Sursa: http://www.e-communio.ro