Luna Misionară Extraordinară, Octombrie 2019

Cu ocazia Zilei Mondiale a Misiunilor, ne unim cu credincioșii catolici din întreaga lume pentru a pătrunde tot mai mult în spiritul misionar al Bisericii și pentru a contribui cu rugăciunea și caritatea la extinderea activităților misionare până la marginile pământului, pentru ca orice națiune, orice etnie să fie transformată de misterul întrupării Fiului lui Dumnezeu și de misterul său pascal, să cunoască dragostea sa mântuitoare și filiațiunea divină.

Cu privirile îndreptate spre Mama lui Isus și Mama noastră cerească, model eminent de misionar, îi cerem să susțină prin mijlocirea ei misiunea Bisericii, pentru a naște în Duh și în credință noi fii și fiice ai lui Dumnezeu.

Vă doresc tuturor multe haruri în această zi și o trăire misionară cât mai autentică a credinței noastre creștine.

Pr. Eugen Blaj, d.n. OMP