În cadrul Simpozionului Internaţional desfăşurat la Oradea în perioada 10-12 octombrie, Profesorul Vasile Muscă şi-a lansat volumul „Momente filosofice din cincizeci de ani”. Este o carte de identitate întrucât cuprinde cele mai bune texte filosofice ale universitarului clujean pe care l-au avut ca profesor aproape toţi profesorii de filosofie şi discipline socio-umane din liceele din Transilvania şi nu numai. La lansare, domnul profesor a amintit că există mai multe moduri de a face filosofie, dânsul a practicat filosofia ca istorie a filosofiei, asemenea marelui unuia dintre cei mai importanţi filosofi români, D. D. Roşca, arătând totodată că acest mode de a face filosofie nu favorizează dezvoltarea unui sistem propriu, ci o profundă înţelegere a filosofiei şi a lumii ca urmare a înţelegerii gândului marilor filosofi, a înrudirii ideilor în istorie.

„Eseurile şi studiile cuprinse în acest volum, privite în totalitatea lor, circumscriu destul de precis sfera intereselor şi preocu­părilor mele în domeniul istoriei filosofiei. Ele merg de la începuturile presocratice ale gândirii greceşti, şi, desigur, şi europene, până la filosofia mai apropiată de zilele noastre. Este vorba, aşadar, de o supra­faţă întinsă cu o concentrare asupra unor teme pe care le‑am socotit de o importanţă deosebită: Platon şi Aristotel, întâlnirea plină de efecte istorice, mai ales prin neoplatonism, dintre politeismul păgân grec şi monoteismul creştin, naşterea gândirii moderne (Descartes şi Leibniz), Iluminismul şi Kant, idealismul german (Schelling, Hegel, Goethe, romanticii), Nietzsche, Heidegger. Toate aceste contribuţii conturează, cred, o concepţie unitară despre natura şi caracteristicile procesului de evoluţie a filosofiei europene. Aparţinând aceluiaşi autor, elaborate în general pe baza aceleiaşi bibliografii, cam pe aceeaşi tematică sau înrudită, era inevitabil să nu se producă unele repetiţii, cu aspect redundant, pentru care solicit îngăduinţa şi înţelegerea eventualilor mei cititori. Într-un fel nu am respectat întru totul înţeleptul sfat al bătrânului Goethe, că secretul maestrului se află în limitare, dar se pare că nu am vrut să fiu chiar un maestru, mi-a fost imposibil să mă limitez doar la un singur gânditor sau o singură epocă, aşa cum pretind exigenţele cele mai înalte ale cercetării de azi”, explică autorul în introducere.