1922. Un dascăl apreciat

Sătmărean la origine, născut în Terebeşti în 1895, părintele Aloisie Tăutu este cunoscut în lumea scolastică şi greco-catolică bihoreană drept o personalitate a pedagogiei, literelor şi muzicii. A urmat Liceul Samuil Vulcan din Beiuş, pe care l-a absolvit cu menţiunea „pur eminentia„. Ulterior a ajuns la Colegiul De Propaganda Fide din Roma, apoi la Universitatea din Viena, de unde a revenit la Roma, unde şi-a susţinut doctoratul în teologie.

Ca student, era apreciat de episcopul Demetriu Radu, dar şi de rectorul De propaganda Fide, Mono Paolo Giobbe. Tot ca student la Teologie a participat la Marea Adunare Naţională din Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, iar după absolvire a predat, timp de un an, religia şi limba latină la Liceul de Fete din Beiuş.

În Oradea a ajuns în 1922, ca profesor de filozofie la nou înfiinţata Academie Teologică Greco-Catolică. A predat în continuare religia la Liceul de fete Oltea Doamna, la Şcoala superioară de comerţ şi la Şcoala normală unită. Dascălul Tăutu organiza la fiecare început de an şcolar spectacole cultural-religioase cu elevii, cele ţinute în Teatrul orăşenesc fiind foarte apreciate de public. Totodată, a publicat numeroase articole, cronici, recenzii, eseuri literare.

2019. Cunoscut acasă şi în ţară

Una dintre cele mai importante reuşite în activitatea publicistică a părintelui Aloisie Tăutu a fost editarea revistei Vestitorul, aparţinând Eparhiei Greco-Catolice a Oradiei. Primul număr a apărut în ianuarie 1925, publicaţia având scopul „cimentării relaţiei dintre cler şi popor”.

Sesizând nevoia, Aloisie Tăutu a editat cărţi de moralitate şi un tratat de teologie în două volume: „Principiile moralei creştine” şi „Despre porunci”. A îmbinat munca de dascăl cu cea de bibliotecar al Bibliotecii Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, mai târziu devenind şi membru al Tribunalului matrimonial diecezan, iar în 1937 s-a întors în Roma ca delegat în Comisia pontificală istorică, însărcinat cu strângerea întregii corespondenţe a papilor din istorie, pe care a valorificat-o în mai multe volume.

Numeroasele sale lucrări sunt astăzi la dispoziţia celor care studiază dogmatica şi istoria bisericească. De asemenea, cărţi de istorie completează biblioteca pe care a lăsat-o, după moartea din 1981, urmaşilor. Casa Memorială Dr. Aloisie L. Tăutu se află în localitatea Valea Vinului, Satu Mare, unde a copilărit.

Sursa: https://www.ebihoreanul.ro