Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural

De data aceasta, nu avem de-a face cu o selecție obișnuită de lucrări pentru o expoziție, ci de un ansamblu guvernat de legii proprii, cărora li se subsumează toate  piesele. Legi ale unui univers creat din lemn și bronz, material din care artistul construiește o lume de cercuri, spirale și construcții dominate de un minuscule personaj ce închipuie omul cu o complexitate de trăiri și sentimente. Lumina, eternitatea, sfidarea perisabilului, descoperirea fărâmei de dumnezeire a omului, dincolo de orice coordonate ale contemporaneității și ale modernității, par să se resimtă  din lumea imaginată  și construită  de artistul Dumitru Radu.

Suflet răscruce, Dumitru Radu este un sangvin melancolic – sau, dacă vreţi, un coleric fantast, deopotrivă contemplativ şi ziditor. Un meşter insuflat de ethosul tradiţiei dar şi un artist profund implicat în contemporaneitate şi în modernitatea târzie. Ştie să lucreze cu lemnul dar totodată şi cu distrugătorul acestuia, cu focul în care topeşte şi modelează metalul. Lucrează deopotrivă cu compasul, echerul, dalta şi mistria şi citeşte umanitatea nu doar în termenii tradiţiei creştine, ci şi ca pe o caravană de persoane care mânate de trompeta solului ceresc încearcă să meargă pe drumul sinuos al fericirii, al eternităţii. De multe ori în sculptura lui Dumitru Radu se întâlneşte spirala sau roata ca o reflexie şi o analogie la roata vieţii care se cuprinde în cele două coordonate naşterea şi moartea. În acest sens, călătoria întoarcerii în sine, poate motivul cel mai drag lui Dumitru Radu, trebuie citită ca un drum prin viaţă, coborâre în sine pentru ca mai apoi să existe o ascensiune celestă. Călătorie iniţiatică, rătăcire şi cale întru renaştere prin întoarcere la valoare, spirit şi frumos.

Dumitru Radu etalează subtil existenţa omului în univers şi căutarea acestuia în drumul său, în actul privirii, în actul trăirii. Evidenta sinceritate a artistului reprezintă implicit invitaţia adresată corpului şi sufletului să zăbovească, să mediteze, să coboare şi să se înalţe totodată de la prezentul teluric şi până în misteriosul univers.

Muzeul Orașului Oradea-Complex Cultural în parteneriat cu Episcopia Greco-Catolică Oradea și Asociația Culturală Pictor Octavian Smigelschi vă invită să vizitați Expoziția de sculptură monumentală și obiect – Lux aeterna – a maestrului Dumitru Radu. Expoziția va fi inaugurată, în prezenţa artistului, la data de 18 decembrie 2020, ora 15:00, în Palatul Princiar, etaj 2, sala 14-15. Va putea fi vizitată în perioada 19 decembrie 2020-30 aprilie 2021.