La Adunarea Plenara a Consiliului Conferintelor Episcopale Europene (CCEE) de la Bratislava, Slovacia, din perioada 3-6 octombrie 2013, PS Virgil Bercea a participat si ca reprezentat al Comisiei Conferintelor Episcopatelor Comunitatii/Uniunii Europene (COMECE). Cu aceasta ocazie, PS Virgil a tinut conferinta intitulata: Misiunea specifica a COMECE. Redam mai jos continutul conferintei.
Particularitatile COMECE ca si Comisie a Conferintelor Episcopatelor Comunitatii Europene/Uniunii si misiunea sa specifica sunt definite în paragrafele 5 si 6 ale Preambulului, precum si în articolul 1 al Statutului COMECE, asa cum au fost aprobate de catre Sfântul Scaun în 2011.
Ca si punct de pornire, COMECE este în serviciul proiectului european prin sustinerea procesului politic, monitorizarea activitatilor relevante si comunicarea catre UE a viziunilor si parerilor Conferintelor Episcopale. COMECE este totodata un instrument creat pentru a facilita cooperarea colegiala între Conferintele Episcopale Europene atât în vederea implicarii lor colective si individuale cât si a enoriasilor în procesul evolutiei UE.
Peisajul politic european a înregistrat mari progrese de la înfiintarea COMECE în anul 1980 si pâna astazi. Repetate extinderi ale UE – mai ales cea din anul 2004 – si o serie de modificari însemnate ale Tratatelor, nu în ultimul rând Tratatul de la Lisabona (2009) care a avut un impact puternic asupra arhitecturii Uniunii si a modului sau de functionare mai ales prin sporirea competentelor proprii. Motivele principale ale constituirii COMECE ca entitate separata în anul 1980 stau în strânsa legatura cu proiectul unic si totodata specific al Uniunii Europene (precedenta Comunitate Europeana) si ramân actuale si în anul 2013.
Preambulul Statutului si paragraful 6 stipuleaza clar misiunea COMECE de a sustine UE si institutiile sale în calitate de partener în procesul politic.
Misiunea a fost recunoscuta de catre UE si codificata în dreptul comunitar primar al Uniunii prin articolul 17 al Tratatului de Functionare al UE.
Particularitatea COMECE este redata de calitatea sa de partener oficial si interlocutor direct din partea Bisericii Catolice pentru institutiile Europene.
Secretariatul COMECE detine termenii legali si capacitatea unica de a lua initiative, de a stimula si contribui în crearea Agendei Europene si a initiativelor UE precum si în crearea oportunitatilor de dialog cu institutiile europene la orice nivel, în conformitate cu articolul 17(3) TFUE.
COMECE poate sa ofere expertize (legala, etica, teologica si sociala) prin expertii Conferintelor Episcopale Nationale si prin alti parteneri, spre exemplu ONG-uri catolice prezente la Bruxelles.
Conform articolului 18 din Statut, COMECE îsi exercita activitatea în strânsa legatura cu CCEE si structurile sale. Suprapunerile dintre membrii Conferintelor Episcopale care sunt membri atât ai COMECE cât si ai CCEE sunt tot mai dese în ultimii ani (din 1 iulie Croatia a devenit membru UE iar Conferinta Episcopala Croata are un delegat membru episcop în COMECE). Este un imperativ ca CCEE si COMECE sa-si concordeze viziunile si actiunile propriilor misiuni.
Colaborarea strânsa dintre CCEE si COMECE prevazuta prin statut poate sa creasca si sa se întareasca cu cât ne vom defini mai bine competentele si domeniile de operare în raport cu schimbarile din UE si al noilor termeni de referinta pentru a pune în evidenta rolul Bisericii în Europa contemporana.