Vă invităm cu bucurie în Perioada Postului Mare să ne rugăm zilnic de la ora 16.00, Calea Sfintei Cruci în Catedrala „Sfântul Nicolae”.

„În acest sfânt timp al postului să alungăm toată defăimarea din gura noastră, fiind convinşi, că de am mânca numai cenuşă, această viaţă aspră nu va putea folosi, dacă nu ne vom înfrâna totodată de prihănire şi de defăimare. Să postim deci, iubiţilor, în aşa chip, ca noi să ne înfrânăm nu numai de la mâncare, ci şi de la păcate”. Ioan Gură de Aur

Vă dorim un post cu roade!

Eugen Ivuț