Între 15-16 noiembrie 2023, în Aula Magna a Institutului Pontifical Oriental din Roma, a avut loc conferința ecumenică internațională cu tema „Viziunea ecumenică a catolicilor răsăriteni în dialog cu ortodocșii”. Inițiativa a fost promovată de Institutul de Studii Ecumenice al Universității Catolice din L’viv (Ucraina) în colaborare cu Institutul Pontifical Oriental și cu sprijinul asociațiilor L’Œuvre d’Orient și CNEWA (Asociația Catolică de Bunăstare a Orientului Apropiat) pentru analizarea rolului pe care Bisericile Catolice Răsăritene îl au în cadrul mișcării ecumenice și, în special, de poziția pe care experiența teologiei și a dreptului canonic a Bisericilor Unite este important în dialogul cu Bisericile Ortodoxe.

Au participat teologi din diverse țări, printre care Italia, Germania, Liban, Austria, SUA, Canada, Franța, Ucraina, Ungaria și România, țara noastră fiind reprezentată de p. Alexandru Buzalic de la Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul Oradea al Facultății de Teologie Greco-Catolică. În deschidere, Cardinalul Kurt Koch, președintele Dicasterului pentru Promovarea Unității Creștinilor, a declarat că această conferință „este un semn important de speranță și încredere în lumea de astăzi, care este stigmatizată de războaie teribile, și pentru situația ecumenică, care este dureros afectată de aceste războaie. Este un semn de speranță și pentru că Bisericile Ortodoxe, dintre toate Bisericile și comunitățile creștine, sunt cele mai apropiate de Biserica Catolică: ambele au păstrat și continuă să trăiască structura fundamentală euharistică și episcopală a Bisericii primitive”. Cardinalul a subliniat că Bisericile Răsăritene Catolice „au o responsabilitate specială în acest proces ecumenic de reconciliere” și a citat Decretul Consiliului privind Bisericile Răsăritene Catolice Orientalium Ecclesiarium: „Bisericile Răsăritene care au comuniune cu Scaunul Roman Apostolic au oficiul special de promovarea unității tuturor creștinilor, în special a creștinilor răsăriteni, conform principiilor decretului „despre ecumenism” promulgat de acest sfânt Sinod”.

Mitropolitul grec ortodox Iov Getcha, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice și copreședintele Comisiei mixte internaționale pentru dialogul teologic dintre Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă, a vorbit despre aspectele comune în învățătura socială a Patriarhiei Ecumenice Ortodoxe de la Constantinopol și a Bisericii Catolice. Conferențiarii au subliniat angajamentul ecumenic al bisericilor catolice răsăritene, precum și rolul pe care bisericile catolice răsăritene sau orientale îl joacă în promovarea patrimoniului teologic și spiritual al creștinismului răsăritean, comun cu al Bisericilor Ortodoxe, în Biserica Catolică ca unitate în diversitate.

Teologul ucrainean Pavlo Smytsnyuk, de la Universitatea Princeton din Statele Unite și fost director al Institutului, a afirmat evenimentul de la Roma este a doua dintre cele trei conferințe prevăzute de proiectul care „dorește să reunească teologi, actori ecumenici din Europa de Est, Asia, Orientul Mijlociu, diaspora din America și din alte țări”. Și asta pentru că fie greco-catolicii din Ucraina, fie siro-malabarezii din India, fie maroniții din Liban au adesea aceleași întrebări despre identitatea lor: cum să fie catolici, dar orientali? Cum să te poziționezi în dialog cu Bisericile Ortodoxe sau Răsăritene Unite ? Cum să trăiești alături de Biserica Latină? Prin urmare, este nevoie de un schimb de opinii între teologii din diferite Biserici Catolice Răsăritene, din Biserica Romano-Catolică și din Bisericile Ortodoxe.

În plus, conferința a analizat modul în care bisericile catolice răsăritene îl pot împărtăși bisericilor ortodoxe și orientale soră din propria experiență teologică și de deschidere a drumului spre o adaptare a dreptului canonic particular și universal, precum și modul prin care își pot menține identitatea răsăriteană, fiind totodată în deplină comuniune cu Biserica Romei.

Părintele Alexandru Buzalic a prezentat evoluția istorică a relațiilor dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Română Unită, despre limitele și dificultățile dialogului ecumenic, subliniind importanța studierii interconfesionale a evoluției sinodalității, a modelului ecleziologic, a doctrinei sociale a Bisericii și a modificărilor impuse de modernizarea corpului canonic, teologia Bisericilor Unite din Răsărit sau din Orient deschizând calea spre refacerea unității dintre Bisericile soră.

Mons. Paul McPartlan, profesor de teologie la Universitatea Catolică din Washington SUA și membru al dialogului teologic internațional catolico-ortodox, este de părere că „Bisericile răsăritene catolice sunt calificate în mod particular pentru a ajuta ambele părți în căutarea noastră comună pentru catolicitate”. După secole de dezvoltare separată, „toți, ortodocși și catolici, atât latini cât și răsăriteni, am ieșit din restricții și limitări, atât impuse, cât și autoimpuse, în ultimele decenii și căutăm adevărata noastră identitate”, a spus el. „Trebuie să străbatem acea cale de descoperire și de recuperare împreună și să facem acest lucru în caritate și smerenie, fi în sine un act prețios al sinodalității”.

Pr. prof. univ. dr. Alexandru BUZALIC