O comunitate în sărbătoare și mulțumire pentru toate binefacerile primite în dar de la Dumnezeu (Ps 103; 2), alături de soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, ocrotitori ai cetății noastre: aceasta am trăit pe 8 noiembrie a.c., la parohia greco-catolică Prisaca, din Protopopiatul de Beiuș.

Am înălțat rugăciunile noastre în comuniune fraternă la Sfânta Liturghie, urmată de Taina Sfântului Maslu,spre vindecarea sufletului și a trupului. Luând aminte la cuvintele Sfintelor Evanghelii și a rugăcinilor săvârșite concludem prin cuvintele înțeleptului Solomon din Cartea Proverbelor (4, 20-22):

Fiule (fiică), ia aminte la cuvintele mele,
Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi,
păstrează-le în fundul inimii tale!
Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc
și sănătate pentru tot trupul lor.

Cu toții am fost pătrunși de puterea Spiritului Sfânt, care a adus eliberare, vindecare și bucurie în sufetele celor prezenți.

Pr. Marius Flore