În perioada 23-29 iulie a avut loc cea de-a XIII-a ediție a Taberei Ecumenice Internaționale de la Loreto. La această ediție au participat tineri din Italia, România, Ungaria, Ucraina și Suedia, în calitate de creștini din Bisericile Romano-Catolice, Greco-Catolice, Ortodoxe și Luterane. Din partea Episcopiei Greco-Catolice de Oradea au participat un grup ecumenic de 8 tineri însoțiți de părintele Zima Zorel (Avram Oriana, Bianca Borha, Bălteanu Francesco, Zima Luca – de la Oratoriul „Colț de rai” din Beiuș, Voicu Tudor, Hava Șerban, Filipan Melina și Avram Cătălin de la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea). La plecarea lor, Preasfințitul Virgil le-a adresat un salut cordial și i-a binecuvântat.

Biroul Pastoral Eparhial pentru Laici este un membru activ al grupului organizator al acestei tabere. Colaborarea începută prin Părintele Popa Paul, director al biroului, cu Părintele Francesco Pierpaoli, prim-organizator, este rodnică și de lungă durată, astfel că, an de an, tineri din Episcopia noastră merg cu bucurie în tabără construind relații interpersonale, respectiv descoperind binecuvântarea unității în frumusețea diversității. Responsabilii delegați actuali sunt: Părintele Zima Zorel, protopop de Beiuș, Prof. Zima Carmen, responsabil cu pastorația copiilor și tinerilor din Protopopiatul de Beiuș și Zima Miriam, din partea Comisiei pastorale pentru tineret. În acest an, Asociația „Ave Miriam”, asociație laică de pe lângă Parohia Greco-Catolică Beiuș, a organizat logistic acest demers ecumenic și a subvenționat costurile din donațiile primite din partea unor binefăcători (Sat An SRL, Centru Social Servator, SC Adriana Baidoc SRL, Furău Alexandru).

Tema biblică din acest an a fost: „Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu” (Matei 5, 9), respectiv motto-ul acestei ediții a fost: „Port piesa mea pentru pace”!

An de an, cu excepția anilor pandemici, tabăra este organizată de don Fracesco Pierpaoli în colaborare cu reprezentanți ai diferitelor culte din diferite națiuni. Casa din Nazaret a Fecioarei Maria care se află în Basilica din Loreto este pentru această tabără un simbol care aduce liniștea unui cămin în care tinerii se regăsesc ca în familie, respectiv lansează și provocarea unei vieți dedicate împlinirii voinței lui Dumnezeu, asemenea tinerei Maria din Nazaret. Pietrele din zidul „casei” sunt, asemenea, simbol al fiecărui creștin de orice confesiune și naționalitate, chemați a construi poduri interculturale și confesionale, nu ziduri de separare. Don Francesco mărturisea: „Aici nu putem rezolva problema și diferențele teologice acumulate în secole, oricât ne-am dori, dar așa cum simțim, Dumnezeu nu ne cheamă să facem asta, ci să fim frați în Hristos, să fim prieteni care se iubesc uni pe alții, chiar dacă aparținem unor confesiuni diferite și naționalități diferite. Călătoria ecumenică este despre prietenii formate în timpul întâlnirilor, care construiesc poduri, nu ziduri”.

În acest an au participat tineri din România, greco-catolici din Eparhia de Oradea însoțiți de părintele Zima Zorel, ortodocși din Reșița însoțiți de părintele Chioșa Nicolae și părintele Alin Câmpean, romano-catolici din Dieceza de Timișoara însoțiți de acolitul medic Varga Zsolt, greco-catolici maghiari din Ungaria însoțiți de profesorii Kitty Markos, Magyar Richard și Devai Marcel, greco-catolici ucrainieni însoțiți de Anna Kilas, luterani însoțiți de pastor May, și nu în ultimul rând,  tinerii gazdă italieni alături de profesor Marco Sanchioni și  Elena Sanchioni, respectiv don Giorgio și sora Catherine Southwood.

Zi de zi tinerii au avut parte de un program bine structurat care, prin activitățile propuse, oferea oportunitatea conștientizării și trăirii credinței (prin rugăciunile propuse, mai ales cea numită „rugăciunea luminii” profund trăită de tineri), a creșterii în înțelegerea Evangheliei (prin catehezele tematice și bilețelele zilnice cu text biblic primite în locul anaforei), a dialogului interconfesional (prin discuții pe grupuri asistate de preoți și cateheți), a cunoașterii diversității confesionale și cultuale (prin celebrarea zilnică a Sfintelor Liturghii de către fiecare preot după ritual specific propriei biserici), a explorării diversității și specificității culturale și naționale (prin seri tematice – muzică, dans, tradiții, obiceiuri).

Luni seara, tinerii au trăit un moment spiritual intens, având oportunitatea celebrării unei seri de veghe în Bazilica din Loreto, între zidurile „Casei din Nazaret a Fecioarei Maria” (care se află în incinta acesteia). Grupurile au cântat cântări mariane specifice propriei confesiuni și au scris pe bilețele o rugăciune pe care apoi le-au înălțat simbolic spre cer prin arderea acestora în fața Bazilicii. Astfel, tabăra dobândește profunzimea unei experiențe spirituale, a unui pelerinaj spre un loc sfânt de la care se întorc cu binecuvântare și angajamente de a fi ei înșiși ascultători față de Dumnezeu și operatori ai păcii, trăite mai întâi în sine, apoi radiate în familie, biserică și societate.

Importanța spirituală a taberei este subliniată și prin vizitarea tinerilor de către episcopii romano-catolici ai zonei, Preasfințiții Fabio și Rocco, respectiv și de către preoți misionari din diasporă. Nu putem omite nici aprecierea civică al evenimentului, primarul Pieroni al orașului Loreto primind participanții taberei în sala festivă a primăriei și purtând un dialog cu reprezentanții grupurilor.

Ecumenismul specific acestei tabere menține pedagogic și spiritual caracteristicile identitare confesionale, dar și disponibilizează fratern spre respectarea diversității fără devierea într-un melanj religios.

Comunitatea orădeană și-a adus propriul aport spiritual și cultural prin celebrarea Sfintei Liturghii în data de 26 iulie, prin cateheza cu tema „Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă!” (Ioan 14,27) și prin prezentarea tradiției iei. În cadrul celebrării acestei Liturghii greco-catolice românești, am experimentat pe de o parte frumusețea și posibilitatea ecumenismului, părintele ortodox Chioșa Nicolae fiind cel care a predicat tinerilor, iar pe de altă parte, comuniunea catolică și fraternitatea internațională inerentă ei, părți din cadrul ei fiind cântate de către greco-catolicii ucrainieni și maghiari în limbile lor. Aceste posibile „punți” au fost evidente și construite și în cadrul recreativ al seratei culturale, când după prezentarea confecționării iei, tinerii au încins o horă mare românească. La întoarcere, grupul nostru întâmpinat de părintele Voicu Vlad, a avut oportunitatea vizitării orașului Budapesta, unde – în fața „pantofilor de pe faleza  Dunării” (un memorial al evreilor din Budapesta, care au fost împușcați de militarii Partidului Arrow Cross intre 1944 si 1945) au ținut și un moment de reculegere conștientizând cât rău poate face umanității lipsa păcii.

Momentele spirituale alături de cele promovatoare de tradiții și obiceiuri au creat în micul Loreto o mare „casă” pentru toți. Aici totul părea „acasă” prin familiaritate și fraternitate, aici se descoperea pacea pe care să o menții, să porți și să o dăruiești semenilor.

Biroul de Presă