La început de an, prin intermediul mediului on-line, Biroul Pastoral a convocat o întâlnire de lucru cu responsabilii în pastoraţia copiilor şi a tineretului.
Au fost trecute în revistă acţiunile propuse tinerilor la nivel eparhial, prin Calendarul de activităţi pastorale, în prim plan fiind Întâlnirea mondială a tineretului, care după multe amânări din cauza pandemiei, va fi organizată în acest an la Lisabona în perioada 1-6 august 2023, având tema: Maria a pornit şi s-a dus în grabă (Luca 1,39).

După prezentarea modului în care s-a gândit pregătirea acestui eveniment, a condiţiilor de participare şi de desfăşurare, inclusiv a costurilor incluse, s-a convenit ca toate aceste informaţii să fie propagate cât mai curând în protopopiate, prin strădania părinţilor responsabili, încât cei interesaţi să se poată înscrie.

Având în vedere volatilitatea preţurilor de transport aerian în această perioadă tulbure, va fi necesar să fie plătită ca avans, până la sfârşitul lunii ianuarie, suma de 600 de Euro, încât biletele de avion să poată fi asigurate.
Părinţii responsabili s-au angajat să facă tot posibilul încât tinerii din Eparhia de Oradea să poată ajunge la întâlnirea cu Sfântul Părinte.

În continuare, Părinţii responsabili cu pastoraţia tinerilor în protopopiate şi-au spus părerea pe de-o parte despre modul cum ar fi mai bine de promovat acest eveniment pastoral dedicat tinerilor din întreaga lume, pe de altă parte referindu-se la activităţile fiecărui protopopiat, pe care l-au prevăzut în calendarul lor pastoral, exprimând provocările, părerile şi propunerile lor.

Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ofere tuturor celor implicaţi inspiraţia şi soluţiile necesare unui demers reuşit, binecuvântat şi de neuitat pentru tineri.

Ataşăm un material pregătit de Oficiul Naţional pentru Pastoraţia Tineretului din România.

prezentare-ZMT

Biroul Pastoral