Cu noi este Dumnezeu!

 

18. Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Spiritul Sfânt.
19. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns.
20. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Spiritul Sfânt.
21. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor.
22. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice:
23. „Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu”.
24. Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa.
Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus ( Evanhelia dupa Matei, 1,18-25)

 

 

Sărbătoarea Nașterii Domnului este un moment crucial în istoria mântuirii. Acum se naște Fiul lui Dumnezeu care va mântui poporul Său de păcatele lor. Dincolo de Cuvântul Evangheliei, în completarea lui, icoana vorbește despre momentul Nașterii. Aspectul ei tainic este astfel reprezentat: în centru avem pruncul Isus cu steaua deasupra capului ocrotit fiind de brațele mamei sale, Fecioara Maria. În stânga este reprezentată familia sfântă, iar în dreapta, „oaspeții” privilegiați, păstorii. Ieslea este sugerată de pătuțul având paie drept așternut și de prezența animalelor. Scutecul de un alb ireal, nu numai că este punctul central al imaginii, dar este și corespondența în lumină a stelei care a răsărit. Dâra sfințeniei ei se regăsește în aureolele Sfintei Familii, dar și a răsăritului întrevăzut. Sunt zorii șansei mântuirii noastre.

 

„Cerul şi pământul astăzi s-au împreunat; născându-se Cristos, astăzi Dumnezeu pe pământ a venit şi omul la cer s-a suit.” (Vecernia Praznicului)

 

Să vorbim despre Nașterea Domnului înseamnă să cuprindem totul, sau cât mai mult. Ea aduce cu sine rugăciunea adâncă și speranța ca Lumina să intre în inimile noastre acum, în anul ce vine și în toată vremea. Este bucuria șansei ce o fi avut de a fi călăuziți de steaua cea dumnezeiască. Prin ea, ducem cu noi toate gândurile și năzuințele noastre bune. Fie ca noi, așezați în sinceritate deplină și curați în hotărârea noastră, să pășim umili, dar fermi, pe cale.

 

Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie!

( Troparul Naşterii Domnului, glasul al 4-lea).

 

Rodica Indig

Consilier cultural EGCO