Frate iubit,

A trecut aproape o lună de la începutul războiului din Ucraina, care provoacă suferinţe în fiecare zi mai teribile acelei populaţii martirizate, ameninţând şi pacea mondială. Biserica, în acest ceas întunecat, este chemată puternic să mijlocească la Principele păcii şi să se apropie de cei care plătesc pe propria piele consecinţele conflictului. Sunt recunoscător, în acest sens, tuturor celor care cu mare generozitate răspund la apelurile mele la rugăciune, la post, la caritate.

Acum, primind şi numeroase cereri ale poporului lui Dumnezeu, doresc să încredinţez în mod special Sfintei Fecioare Maria naţiunile aflate în conflict. Aşa cum am spus ieri la sfârşitul rugăciunii Angelus, pe 25 martie, Solemnitatea Bunei Vestiri, intenţionez să fac un Act solemn de consfinţire a omenirii, în mod deosebit a Rusiei şi a Ucrainei, Inimii Neprihănite a Mariei. Pentru că este bine să ne dispunem să invocăm pacea reînnoiţi de iertarea lui Dumnezeu, el va avea loc în contextul unei Celebrări a Pocăinţei, care va avea loc în Bazilica „Sfântul Petru” la ora 17.00, ora Romei. Actul de consacrare este prevăzut pe la ora 18.30.

Vrea să fie un gest al Bisericii universale, care în acest moment dramatic duce la Dumnezeu, prin Mama sa şi a noastră, strigătul de durere al celor care suferă şi imploră sfârşitul violenţei şi încredinţează Reginei păcii viitorul omenirii. Aşadar, vă invit să vă uniţi cu acest Act, convocând, în ziua de vineri, 25 martie, preoţii, călugării şi ceilalţi credincioşi la rugăciunea comunitară în locurile sacre, aşa încât poporul sfânt al lui Dumnezeu să înalţe în mod unanim şi insistent implorarea către Mama sa. Vă transmit, în acest sens, textul respectivei rugăciuni de consfinţire, aşa încât să poată fi recitată, de-a lungul acelei zile, în unire fraternă.

Vă mulţumesc pentru primire şi pentru colaborare. Vă binecuvântez din inimă pe dumneavoastră şi pe credincioşii încredinţaţi grijilor voastre pastorale. Isus să vă ocrotească şi Sfânta Fecioară să vă păzească. Rugaţi-vă pentru mine.

Cu fraternitate,

Din Sfântul Ioan din Lateran, 21 martie 2022
Franciscus

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu
____________________

Act de consfinţire la Inima Neprihănită a Mariei

O Marie, Maica lui Dumnezeu şi Maica noastră, la tine alergăm în acest ceas de încercare. Tu eşti Mamă, ne iubeşti şi ne cunoşti: nimic din ceea ce avem pe suflet nu-ţi este ascuns. Maica milostivirii, de atâtea ori am simţit gingăşia ta plină de grijă, prezenţa ta ce readuce pacea, căci tu ne călăuzeşti mereu spre Isus, Principele păcii.

Noi am pierdut calea păcii. Am uitat ce ne-au învăţat tragediile secolului trecut; am uitat jertfa milioanelor de oameni căzuţi în războaiele mondiale. Ne-am abătut de la angajamentele luate de Comunitatea Naţiunilor, iar acum suntem pe cale să trădăm visurile de pace ale popoarelor şi speranţele celor tineri. Ne-am îmbolnăvit de lăcomie, ne-am închis în interese naţionaliste, ne-am lăsat secătuiţi de indiferenţă şi paralizaţi de egoism. Am preferat să nu ţinem seama de Dumnezeu, să convieţuim cu falsităţile noastre, să hrănim agresivitatea, să nimicim vieţi şi să acumulăm arme, uitând că suntem păzitori ai aproapelui nostru şi purtători de grijă ai casei noastre comune. Am distrus, prin război, grădina Pământului, am rănit, prin păcat, inima Tatălui nostru, care ne vrea fraţi şi surori. Am devenit indiferenţi faţă de toţi şi de toate, în afară de noi înşine. De aceea spunem cu ruşine: iartă-ne, Doamne!

Cufundaţi în mizeria păcatului, în ostenelile şi slăbiciunile noastre, în misterul fărădelegii răului şi al războiului, tu, Maică Sfântă, ne aminteşti că Dumnezeu nu ne părăseşte, ci continuă să ne privească cu iubire, dornic să ne ierte şi să ne ridice din nou. El ni te-a dăruit şi a rânduit în Inima ta Neprihănită un refugiu pentru Biserică şi pentru omenire. Din bunătate dumnezeiască tu eşti cu noi şi ne călăuzeşti cu gingăşie, chiar şi pe căile cele mai strâmte şi mai întortocheate ale istoriei.
La tine alergăm, aşadar, bătând la uşa Inimii tale, noi, fiii tăi preaiubiţi, pe care îi cercetezi neobosit în orice vreme şi îi chemi necontenit la convertire. În acest ceas întunecat, vino în ajutorul nostru şi ne mângâie! Spune-i fiecăruia dintre noi: „Oare nu sunt cu tine eu, Mama ta?” Tu ştii cum să desfaci tot ce-i încâlcit în inimile noastre, să dezlegi nodurile vremurilor noastre. În tine ne punem din nou încrederea. Suntem încredinţaţi că tu nu dispreţuieşti cererile noastre şi ne vii în ajutor, mai ales în clipele de încercare.

Aşa ai făcut la Cana Galileei, când ai grăbit momentul lucrării lui Isus şi ai prilejuit prima sa minune în lume. Atunci când sărbătoarea se transformase în tristeţe, tu i-ai spus: „Nu au vin”. Spune-i-o din nou lui Dumnezeu, o, Mamă, pentru că astăzi ni s-a sfârşit vinul speranţei, s-a pierdut bucuria, s-a diluat fraternitatea. Am pierdut omenia, am distrus pacea. Am ajuns în stare de orice violenţă şi distrugere. Avem nevoie îndată de intervenţia ta de mamă.
Primeşte, aşadar, o, Mamă, această rugăminte a noastră;

Tu, Steaua mării, nu ne lăsa să naufragiem în furtuna războiului;
Tu, Chivotul Noului Legământ, inspiră planuri şi căi de împăcare;
Tu, „Pământ ceresc”, instaurează din nou armonia lui Dumnezeu în lume;
Stinge ura, potoleşte răzbunarea, învaţă-ne iertarea;
Eliberează-ne de război, apără lumea de ameninţarea nucleară;
Regina Sfântului Rozariului, retrezeşte în noi nevoia de a ne ruga şi de a iubi;
Regina familiei umane, arată popoarelor calea fraternităţii;
Regina păcii, dobândeşte lumii pacea!

Plânsul tău, o, Marie, să înmoaie inimile noastre împietrite. Lacrimile tale, vărsate pentru noi, să facă iarăşi să înflorească această vale, pe care ura noastră a secătuit-o. Şi, deşi zgomotul armelor nu încetează, rugăciunea ta să ne predispună la pace. Mâinile tale de mamă să-i mângâie pe cei care suferă şi fug alungaţi de bombe. Îmbrăţişarea ta maternă să-i mângâie pe cei care sunt siliţi să-şi lase casa şi patria. Inima ta îndurerată să trezească în noi compătimirea şi să ne încurajeze să deschidem porţile şi să ne îngrijim de omenirea rănită şi alungată.

Sfântă Maică a lui Dumnezeu, pe când stăteai la poalele crucii, Isus, văzându-l pe ucenicul său alături de tine, ţi-a spus: „Iată-l pe fiul tău!”: în acest fel ne-a încredinţat pe fiecare dintre noi ţie. Apoi i-a spus ucenicului şi fiecăruia dintre noi: „Iat-o pe mama ta!” Maică, dorim acum să te primim în viaţa şi în istoria noastră. În ceasul acesta, omenirea istovită şi copleşită stă la picioarele crucii împreună cu tine. Şi are nevoie să ţi se încredinţeze ţie, să se consfinţească lui Cristos prin tine. Poporul ucrainean şi poporul rus, care te venerează cu iubire, aleargă la tine, în timp ce inima ta bate pentru ele şi pentru toate popoarele chinuite de război, de foamete, de nedreptate şi de mizerie.

Noi, aşadar, Maica lui Dumnezeu şi Maica noastră, ne încredinţăm şi ne consfinţim în mod solemn Inimii tale Neprihănite pe noi înşine, precum şi Biserica şi întreaga omenire, în mod deosebit Rusia şi Ucraina. Primeşte această consfinţire, pe care o săvârşim cu încredere şi iubire, pune capăt războiului, dobândeşte lumii pacea. Acel „da” izvorât din inima ta i-a deschis Principelui păcii porţile istoriei; avem încredere că, prin mijlocirea Inimii tale, se va înfăptui şi pacea. Ţie, aşadar, îţi consacrăm viitorul întregii familii umane, nevoile şi aşteptările popoarelor, neliniştile şi speranţele lumii.

Prin mijlocirea ta să se reverse asupra Pământului Milostivirea divină, iar minunatul ritm al păcii să orânduiască din nou zilele noastre. Tu, Femeia care ai rostit acel „Da”, Tu, asupra căreia s-a revărsat Spiritul Sfânt, readu între noi armonia lui Dumnezeu. Adapă uscăciunea inimii noastre, tu care „îi eşti speranţei fântână pururi vie”. În tine, Fiul lui Dumnezeu a luat trup omenesc; fă din noi făuritori ai comuniunii. Tu, care ai umblat pe drumurile noastre, călăuzeşte-ne pe cărările păcii. Amin.

(Traducerea actului a fost oferită de Conferinţa Episcopilor din România)