În cea de-a opta zi a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, a fost rândul Bisericii Reformate să fie gazdă, prin Preasfinţitul István Csűry, alături de Părintele  István Kövendi, care a adresat  un călduros cuvânt de salut celor prezenţi. Mulţumim fraţilor noştri, pe această cale, pentru strădanie şi pentru primirea prietenoasă.

Alături de Preasfinţitul Virgil Bercea, prezent constant la eveniment, a fost Părintele Vicar judecătoresc Răzvan Iacob Vasile, care a rostit un salut şi un cuvânt de învăţătură plin de înţelepciune din partea Bisericii noastre: ,,Fiecare început de an reprezintă o ocazie, prin care toți creștinii putem înainta prin rugăciune spre unitatea dorită de Mântuitorul. După cum steaua i-a condus pe magi pentru a merge împreună spre Hristos, la fel și rugăciunea trebuie să ne conducă pe toți împreună, spre o realitate nouă, trebuie să ne înalțe spre ceruri.’’

,,Sfântul Părinte Papa Francisc ne spune că Lumina blândă a lui Dumnezeu risipește întunericul diviziunilor, și ne îndeamnă să ne rugăm pentru ca toți creștinii, descoperind bunătatea iubirii lui Dumnezeu, să se iubească unii pe alții.’’

Predica din Biserica Reformată i-a revenit Bisericii Evanghelice-Lutherane, prin Părintele Matyas Attila, care a atras atenţia asupra conduitei pe care ar trebui să o aibă adevăraţii creştini.

,,Cel care vede semnele lui Dumnezeu este gata să renunţe la comoditatea sa proprie, este gata să urmeze o cale nouă şi este gata să aducă jertfă pentru a putea fi cu Mântuitorul.’’

,,Este mare nevoie ca lumea să vadă şi să audă glasul nostru şi mărturia noastră siceră. Mărturia credincioşilor este ca un far în mare, care îţi arată direcţia cea bună şi te ocroteşte de naufragiu.’’

,,Cel mai preţios dar pe care îl putem oferi Mântuitorului este inima noastră.’’

Încheierea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor 2022 va avea loc în Catedrala Greco-Catolică Sfântul Nicolae, unde sunteţi aşteptaţi cu drag de la ora 18.00.

Cei care doresc să vizioneze desfăşurarea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor în Oradea, ori doresc să vadă mesajele  reprezentanţilor cultelor şi comunităţilor creştine din oraşul nostru, au la îndemână această adresă on-line:

https://www.facebook.com/unitatea.crestinilor.oradea/

Laura Ologu

Biroul Pastoral