Luni, 26 iulie 2021, în comunitatea parohială „Naşterea Sfintei Fecioare Maria” din Hălăuceşti, Provincia „Sfântul Iosif, soţul Preasfintei Fecioare Maria” a Fraţilor Minori Conventuali din România a încheiat itinerariul jubileului de 125 de ani de la înfiinţarea ei canonică, itinerariu prin care s-a evocat lunga şi intensa activitate a fraţilor franciscani conventuali pe meleagurile moldave.

Evenimentul jubiliar a fost marcat prin celebrarea Sfintei Liturghii pontificale, la ora 11.00, prezidată de ES Miguel Maury Buendía, nunţiu apostolic în România şi Republica Moldova, în prezenţa ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, a PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, a PS Ioan Robu, arhiepiscop emerit de Bucureşti, a PS Petru Gherghel, episcop emerit de Iaşi, a pr. Carlos Alberto Trovarelli, ministru general al Fraţilor Minori Conventuali, a pr. Damian-Gheorghe Pătraşcu, ministru provincial, a numeroşi confraţi preoţi, persoane consacrate, fraţi şi surori de bună credinţă.

În cuvântul de salut, pr. Damian, ministrul provincial, salutând întreaga prezenţă, i-a invitat, la ceas aniversar, pe cei prezenţi la bucurie şi recunoştinţă pentru cei 125 de ani de activitate ai Provinciei pe meleagurile moldave, o istorie ce ne dovedeşte, după cum îndrăgea Sfântul Francisc din Assisi să se roage „Dumnezeu şi totul meu”, că Dumnezeu a fost şi rămâne totul pentru provincie şi fraţi.

În cuvântul de învăţătură, pr. Virgil Blaj, rector formativ al Institutului Teologic Franciscan din Roman, creionând figura Sfântului Iosif, patronul Provinciei Franciscane din România, om drept şi plin de virtuţi, prin grija manifestată faţă de comorile lui Dumnezeu, Isus şi Maria, a evocat începuturile întemeierii provinciei şi pe fraţii de vrednică amintire ai acelor vremuri, care şi-au unit atât şi viaţa cât şi soarta cu poporul român, prin edificarea de şcoli, biserici, orfelinate, convente, publicaţii de educaţie religioasă şi umană.

După care a urmat mărturisirea Crezului apostolic, rugăciunea poporului şi liturgia euharistică.

După Împărtăşanie şi rugăciunea de final a Sfintei Liturghii, pr. Damian-Gheorghe Pătraşcu a rostit, în faţa statuii Sfântului Iosif, rugăciunea de consacrare a Provinciei Franciscane la sfântul patron şi protector Iosif, soţul Sfintei Fecioare Maria.

La finalul Sfintei Liturghii şi la încheierea Jubileului de 125 de ani de la înfiinţarea canonică a Provinciei Franciscane Conventuale din România, au luat cuvântul d-l Dan-Laurenţiu Leureanu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, pr. Carlos A. Trovarelli, ministru general al Ordinului Fraţilor Minori Conventuali, PS Iosif Păuleţ, episcop al Diecezei de Iaşi, şi ES Miguel Maury Buendía, nunţiu apostolic în România şi Republica Moldova.

D-l Dan-Laurenţiu a adus salutul său afectuos în calitate de reprezentant al Parlamentului României pentru aportul fraţilor franciscani în educaţie şi cultură atât în ţară cât şi în Europa. Pr. Carlos A. Trovarelli a evidenţiat dăruirea şi mărturia fidelă a fraţilor în aceste teritorii de-a lungul timpului, atât în momentele de beznă, cât şi în cele de lumină, în prezent fraţii Provinciei fiind răspândiţi peste tot în lume. PS Iosif Păuleţ, cu grijă şi dragoste părintească, a evocat succint activitatea fraţilor franciscani pe aceste meleaguri, aducând recunoştinţa sa pentru mărturia lor fidelă în comunităţilor catolice din Moldova de-a lungul timpului. La final, ES Miguel Maury Buendía a dat citire mesajului pontifical al Sanctităţii Sale Papa Francisc adresat fraţilor în sărbătoare, prin care Suveranul Pontif, participând spiritual la rugăciunea de azi, a transmis urarea sa ca fraţii să continue evanghelizarea prin simplitate şi bucurie în minoritate, avându-l mereu ca exemplu pe Cristos.

Jubileul celor 125 de ani de la înfiinţarea canonică a Provinciei s-a încheiat prin intonarea tradiţionalului „La mulţi ani!” şi a binecuvântării solemne a ES Miguel Maury Buendía.

Pr. Carol-Daniel Sabău, OFMConv.

Sursa: ercis.ro