Editura Presa Universitară Clujeană anunță apariția lucrării „Imperiul Roman și creștinismul în timpul Sfântului Clement Romanul”, semnată de pr. Călin Ioan Dușe, preot al Eparhiei de Oradea. Cartea are peste 500 de pagini, și poate fi achiziționată prin librăria Universității Babeș-Bolyai inclusiv ca ebook. Amintim că același preot a publicat la aceeași editură, în 2019, cartea „Imperiul Roman și creștinismul în timpul Părinților Apostolici”. Redăm în continuare din prezentarea cărții apărută pe UBBCluj.ro.

Lucrarea pr. Călin Ioan Dușe, intitulată „Imperiul Roman și creștinismul în timpul Sfântului Clement Romanul”, este dedicată legăturii dintre studiul patrologiei și contextul istorico-cultural în care se dezvoltă literatura creștină în primele secole. Tratarea subiectului continuă o altă lucrare scrisă de autor, și anume Imperiul Roman și creștinismul în timpul Părinților Apostolici, apărută la Presa Universitară Clujeană, în anul 2019, înscriindu-se pe linia domeniului de cercetare și a specialității autorului, încercând să prezinte simbioza dintre evenimentele istorice, evoluția culturală a Imperiului Roman și dezvoltarea creștinismului pe parcursul secolelor.

Elementul de noutate îl constituie abordarea istoriei și a patrologiei într-o viziune pedagogică, adecvată predării-învățării în cadrul cursurilor de specialitate, context prielnic educării atât minții cât și spiritului. Volumul de față începe printr-o introducere care ne deschide drumul spre celelalte capitole în care sunt prezentate argumentările și sursele bibliografice după fiecare unitate de conținut în parte. Lucrarea este structurată în trei capitole. Capitolul I, intitulat Imperiul Roman în secolul I d.Hr., tratează despre Împărații din secolul I d.Hr., personalități culturale, Roma, cetatea eternă și societatea romană în secolul I d.Hr. Autorul face o amplă prezentare a Imperiului Roman, nepregetând nici un moment în a oferi cititorului neinițiat un bun îndrumar în frumosul periplu al cunoașterii Imperiului Roman în primul secol după Cristos, cât și specialistului, un bun instrument pentru o și mai bună familiarizare cu subtilele nuanțe ale organizării și existenței mai sus menționatului Imperiu în perioada specificată.

Capitolul II, Creștinismul în secolul I, dezvoltă o imagine sinoptică a creștinismului primar, subliniind perioada Sfinților Apostoli, precum și activitatea misionară a Sfântului Pavel Apostolul neamurilor, oprindu-se asupra specificității creștinismul Roman. Cu un efort migălos autorul reușește să surprindă modul de organizare destul de complex al noii religii într-un Imperiu deja familiarizat cu un politeism ce nu întotdeauna a reprezentat un bun partener în croirea unei identități colective bine conturate. Imaginea creștinismului din primul secol după Cristos, în accepțiunea autorului, își dovedește exhaustivitatea necesară formulării unor temeinice puncte de vedere, datorită faptului că are în vedere o triplă perspectivă: creștinismul în perioada Sfinților Apostoli, activitatea misionară a Sfântului Apostol Pavel, Apostolul Neamurilor și nu în ultimul rând starea creștinismului în capitala Imperiului. Toate aceste direcții de cercetare abordate în prezentul capitol, întregesc imaginea generală de ansamblu imperios necesară prezentării creștinismului în primul secol după Cristos. Capitolul III, intitulat Sfântul Clement Romanul, are structura clasică a tratatelor de patrologie, începând cu viața Sfântului Clement Romanul, opera sa, Epistola I către Corinteni, Epistola a II-a către Corinteni, Epistolele către fecioare, Pseudoclementinele încheindu-se prin prezentarea altor scrieri atribuite de studiile de specialitate Sf. Clement Romanul.

Considerăm că lucrarea de față, în ansamblul ei, reprezintă o importantă contribuție la redescoperirea valorilor și reperelor perioadei Părinților Apostolici atât prin viața și trăirile acestui mare sfânt cât și prin moștenirea lăsată de învățătura sa, din care, ca dintr-un izvor, toți creștinii își pot potoli setea spirituală. Faptul de față merită apreciat deoarece prin eforturile autorului, ni se descoperă învățăturile, viața, dar și opera Sfântului Clement, un bun instrument și ajutor în viața noastră spirituală. În concluzii, autorul arată că după moartea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, creștinismul roman a fost influențat de personalitatea Sfântului Clement Romanul, colaborator al Sfântului Apostol Pavel, făcând referire la operele sale teologi din secolele ulterioare precum Origen sau Eusebiu de Cezareea. Munca de compilare a izvoarelor bibliografice în scopul refacerii imaginii creștinismului primar, imaginile și hărțile tematice aducând literaturii de specialitate o nouă contribuție, deschizând calea spre aprofundarea cercetărilor în direcțiile deschise de autor.