,,Ajută-ne, Doamne, nu doar să vorbim despre credință și dragoste,

 dar să și dovedim aceste calități prin viața noastră,

 nu fiind militanți combativi,

ci  transformăndu-ne în agenţi ai reconcilierii Tale!”

              Charta Œcumenica  este un document comun al Conferinței Bisericilor Europene și al Consiliului Conferințelor Episcopale Europene, semnat la 22 aprilie 2001 la Strasbourg, un ghid ecumenic care conține linii directoare pentru creșterea cooperării între bisericile din Europa, urmărind păstrarea şi dezvoltarea frăţiei între bisericile europene.

              În anul 1966 Conferinţa Mondială a Bisericilor şi Departamentul Vaticanului pentru Unitate Creştină încep să colaboreze în elaborarea unor teme anuale comune de rugăciune pentru unitate, urmând ca în anul 1997, la Graz, Austria, să aibă loc cea de-a doua Adunare Ecumenică, care s-a pronunţat pentru continuarea procesului ecumenic şi pentru a sensibiliza fiecare Biserică sau denominaţie creştină în acest sens.

              Conferința Bisericilor Europene ( CEC ) a fost fondată în 1959 pentru a promova reconcilierea, dialogul și prietenia între Bisericile din Europa într–o perioadă de tensiuni politice. În angajamentul său față de Europa în ansamblu, Conferința încearcă să ajute bisericile europene să-și reînnoiască viața spirituală, să-și consolideze mărturia și slujirea comună, să promoveze unitatea Bisericii și pacea în lume.

              Consiliul Conferințelor Episcopale Europene (CCEE) a fost înființat la 25 martie 1971 și reunește reprezentanții Bisericii Catolice din 45 de țări de pe continentul european. CCEE a fost înființat pentru a „promova întâlnirea conferințelor episcopale, cunoașterea reciprocă, schimbul de experiență, o nouă vestire a lui Cristos, grija pastorală.”

              Ca parte a sărbătorilor legate de această aniversare, CCEE și CEC au organizat  ieri seară un serviciu ecumenic online, intitulat: „Bucurați-vă în speranță, aveți răbdare în suferință, perseverați în rugăciune”, inspirat din versetul din Romani 12.12.

              Reprezentanţii diferitelor Biserici, alături de participanţii care s-au conectat prin intermediul platformei Zoom, au avut ocazia de a petrece un timp de rugăciune, exprimând bucuria de a fi împreună şi amintindu-şi de momentele importante, care de-a lungul timpului au favorizat această colaborare. La rugăciune, a participat și Preasfințitul Părinte Virgil, episcopul greco-catolic de Oradea.

              Îi mulţumim Bunului Dumnezeu pentru harul pe care-l oferă tuturor celor care contribuie la acest preţios deziderat. Cunoscând – omul – , am putea gândi faptul  că doar  Graţia Divină va putea transpune în realitate, cândva, acest ideal. Creştinul, însă, pentru care credinţa este un fundament al existenţei, are datoria de a spera în această minune, înfăptuind în același timp tot ceea ce ţine de partea sa.

,,Domne, Tu, care vrei – să fim una – , protejează-ne de rău, de divizare, de ostilitate, ajută-ne să căutăm tot ceea ce este bun şi drept, și mai ales, ajută-ne Doamne, nu doar să vorbim despre credință și dragoste, dar să și dovedim aceste calități prin viața noastră, nu fiind militanți combativi, ci  transformăndu-ne în agenţi ai reconcilierii Tale!”    

,,Spirite al dragostei, al reconcilierii, arată-ne calea spre Unitatea Creștinilor,

Spirite al ospitalității, ajută-ne să avem o atitudine de respect față de toți cei pe care-i întâlnim,

Spirite al  compasiunii, fă așa încât să fim sensibili la cei aflați în suferință,

Spirite al speranței, ghidează-ne încât să putem depăși cu ajutorul Tău toate impedimentele apărute în itinerariul ecumenic!”

,,Ajută-ne, Doamne, să fim însetați și înfometați de comuniune în credință, în viață și în mărturie !

Iartă, Doamne, scăpările noastre și ajută-ne să le depășim, să fim înrădăcinați în credință și în dragoste, încât să fim discipolii Tăi pe Pământ și mesagerii care proclamă Vestea cea Bună a puterii Sfântului Spirit !”

Laura Ologu

Biroul Pastoral

https://www.youtube.com/watch?v=pxYMt4WD0Hg