În această dimineață a avut loc o comemorare la inițiativa Surorilor din Oradea, a Înalt Preasfinției Sale Vasile Suciu, Mitropolitul fondator al Congregației Maicii Domnului. Slujba Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii a fost celebrată de către Preasfințitul Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, alături de un sobor de preoți.

În cadrul Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice de Oradea, activează în acest moment patru surori ale Congrerației Maicii Domnului, cu sediul în Oradea, comunitatea fiind condusă de către Sora Claudia Butaș.

Congregația Surorilor Maicii Domnului sărbătoresc în acest an 100 de ani de la înființare, fiind un Institut de viaţă consacrată, de drept pontifical, dedicat vieţii apostolice. Fondată în anul 1921, la Blaj, în cadrul Bisericii Greco-Catolice, de către Mitropolitul Vasile Suciu, Congregaţia continuă să activeze şi astăzi în cadrul aceleiaşi Biserici Greco-Catolice.

Fondarea Congregației a avut loc la 2 februarie 1921, la Blaj. Mitropolitul dr. Vasile Suciu a promulgat preţiosul document prin care declara înfiinţată „Congregaţia Surorilor Greco-Catolice române din Blaj”. Înaltul Ierarh schiţa în acelaşi document programul şi scopul Congregației prin cuvintele: „spiritul rugăciunii şi al muncii va trebui să străbată întreaga viaţă a surorilor acestei Congregaţii”, spirit care „va face, credem, cu ajutorul darului preaputernicului Dumnezeu, ca smeritul început de astăzi să fie o sămânţă binecuvântată care să aducă roadele cele mai bogate”. Părintele Fondator încheia documentul punând „această primă Congregaţie română sub scutul Preasfintei de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioare Maria” şi „în nădejdea că dragostea primelor membre ale Congregaţiei îi va şti da tot ce se cere pentru dezvoltarea şi înflorirea ei”.

Mitropolitul Vasile a cerut aprobarea Romei pentru venirea la Blaj a unor surori românce din Congregaţia Franciscanelor Sărace cu Casa Mamă la Mallersdorf, Bavaria, fiind pe deplin convins că noua Congregație și înflorirea ei ulterioară depindea de formarea temeinică, la toate nivelurile a tinerelor care intraseră deja în novociat și a celor care urmau să mai vină.

În urma demersurilor întreprinse, în vara anului 1921, a venit la Blaj Sora Febronia Mureşan, învățătoare și profesoară de limba germană la Institutul Franciscanelor Sărace din Târgu-Mureş, fiică a preotului greco-catolic din Subcetate, jud. Harghita. Sora Febronia avea să devină prima Superioară generală a Congregaţiei Maicii Domnului.

Eugen Ivuț