Decret al Penitenţiariei Apostolice cu privire la acordarea de indulgenţe speciale credincioşilor în situaţia actuală de pandemie (20 martie 2020)

Se acordă darul de indulgenţe speciale credincioşilor infectaţi de virusul Covid-19, numit în mod obişnuit Coronavirus, precum şi lucrătorilor sanitari, rudelor şi tuturor celor care cu orice titlu, chiar şi cu rugăciunea, se îngrijesc de ei.

„Plini de bucurie în speranţă, statornici în încercare, stăruiţi în rugăciune” (Rom 12,12). Cuvintele scrise de sfântul Paul Bisericii din Roma răsună de-a lungul întregii istorii a Bisericii şi orientează judecata credincioşilor în faţa oricărei suferinţe, boli şi calamităţi.

Momentul prezent în care se află întreaga omenire, ameninţată de un virus invizibil şi ascuns, care de mult timp a intrat cu prepotenţă să facă parte din viaţa tuturor, este ritmat zi după zi de frici neliniştitoare, noi incertitudini şi mai ales suferinţă fizică şi morală răspândită.

Biserica, după exemplul Învăţătorului său Divin, a avut la inimă din totdeauna asistenţa dată bolnavilor. Aşa cum este indicat de sfântul Ioan Paul al II-lea, valoarea suferinţei umane este dublă: „Este supranaturală, pentru că se înrădăcinează în misterul divin al răscumpărării lumii, şi este, de asemenea, profund umană, pentru că în el omul se regăseşte pe sine însuşi, propria umanitate, propria demnitate, propria misiune” (Scrisoarea apostolică Salvifici doloris, 31).

Şi papa Francisc, în aceste ultime zile, a manifestat apropierea paternă şi a reînnoit invitaţia de a ne ruga neîncetat pentru bolnavii de Coronavirus.

Pentru ca toţi cei care suferă din cauza lui Covid-19, chiar în misterul acestei suferinţe să poată redescoperi „însăşi suferinţa răscumpărătoare a lui Cristos” (ibid., 30), această Penitenţiarie Apostolică, ex auctoritate Summi Pontificis, încrezându-se în cuvântul lui Cristos Domnul şi luând în considerare cu spirit de credinţă epidemia aflată în desfăşurare actualmente, de trăit în cheie de convertire personală, acordă darul indulgenţelor potrivit următorului dispozitiv.

Se acordă indulgenţa plenară credincioşilor infectaţi de Coronavirus, supuşi regimului de carantină prin dispoziţia autorităţii sanitare în spitale sau în locuinţele proprii dacă ei, cu suflet dezlipit de orice păcat, se vor uni spiritual prin mijloacele de comunicare cu celebrarea Sfintei Liturghii, cu recitarea Sfântului Rozariu, cu practica pioasă a Via Crucis sau cu alte forme de devoţiune, sau dacă măcar vor recita Crezul, Tatăl Nostru şi o invocaţie pioasă către Sfânta Fecioară Maria, oferind această încercare în spirit de credinţă în Dumnezeu şi de caritate faţă de fraţi, cu voinţa de a îndeplini condiţiile obişnuite (spovadă sacramentală, împărtăşanie euharistică şi rugăciune după intenţiile Sfântului Părinte), imediat ce le va fi posibil.

Lucrătorii sanitari, rudele şi cei care, după exemplul Bunului Samaritean, expunându-se riscului de infectare, îi asistă pe bolnavii de Coronavirus după cuvintele Răscumpărătorului divin: „Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi” (In 15,13), vor obţine acelaşi dar al indulgenţei plenare respectând aceleaşi condiţii.

În afară de asta, această Penitenţiarie Apostolică acordă de bunăvoie respectând aceleaşi condiţii indulgenţa plenară cu ocazia actualei epidemii mondiale, şi acelor credincioşi care oferă vizita la Preasfântul Sacrament, sau adoraţia euharistică, sau citirea Sfintelor Scripturi cel puţin jumătate de oră, sau recitarea Sfântului Rozariu, sau devoţiunea pioasă Via Crucis, sau recitarea Coroniţei Milostivirii Divine, pentru a implora de la Dumnezeu Atotputernicul încetarea epidemiei, ajutorul pentru cei care sunt afectaţi de ea şi mântuirea veşnică a celor pe care Domnul i-a chemat la sine.

Biserica se roagă pentru cel care s-ar afla în imposibilitatea de a primi sacramentul Ungerii Bolnavilor şi al Viaticului, încredinţând Milostivirii divine pe toţi şi pe fiecare în virtutea comuniunii sfinţilor şi acordă credinciosului indulgenţa plenară aflat în ceasul morţii, cu condiţia să fie dispus cum se cuvine şi să fi recitat obişnuit în timpul vieţii vreo rugăciune (în acest caz Biserica suplineşte cele trei condiţii obişnuite cerute). Pentru obţinerea acestei indulgenţe este recomandabilă folosirea crucifixului sau a crucii (cf. Enchiridion indulgentiarum, nr. 12).

Fericita pururea Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu şi a Bisericii, Tămăduitoarea bolnavilor şi Ajutorul creştinilor, Avocata noastră, să ajute omenirea suferindă, respingând de la noi răul acestei pandemii şi dobândindu-ne tot binele necesar pentru mântuirea şi sfinţirea noastră!

Acest decret este valabil în pofida oricărei dispoziţii contrare.

Dat în Roma, din sediul Penitenţiariei Apostolice, 19 martie 2020

Cardinal Mauro Piacenza
penitenţiar major

Monsenior Krysztof Nykiel
regent

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Sursa: http://www.ercis.ro