Congregația Surorilor Maicii Domnului în drum spre aniversarea primului Centenar

În ziua de 24 ianuarie 2020, Surori din toate cele cinci comunități ale Congregației Surorilor Maicii Domnului (CMD) s-au reunit la Mănăstirea Maicii Domnului – sediul Casei generale, pentru a celebra două evenimente importante pentru viața Congregației.

În prima parte a zilei a avut loc comemorarea centenarului consacrării episcopale și instalarea ca Mitropolit al BRU a Părintelui Fondator CMD, Dr. Vasile Suciu, eveniment cu semnificații istorice și spirituale deosebite, fiind cel dintâi Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică după constituirea României Mari, prin actul istoric de la 1 decembrie 1918.

Personalitatea acestui mare Ierarh al Bisericii reunește în fiecare an pe fiicele sale spirituale, însuflețite de dorința de a-i păstra vie memoria și de a cunoaște tot mai mult misiunea sa, desfășurată în sânul Bisericii, al neamului și nu în ultimul rând, al Congregației. În cadrul acestui moment comemorativ, Pr. Vasile Tofană SJ a prezentat două conferințe. Prima, a evocat viața și activitatea Mitropolitului Dr. Vasile Suciu, iar cea de-a doua, a reliefat carisma și misiunea Surorilor CMD astăzi, în lumina valorilor transmise de Părintele Fondator acestei Congregații. Momentul central al zilei l-a constituit celebrarea Sfintei Liturghii, urmată de rânduiala Parastasului pentru odihna veşnică a marelui Ierarh, iubitor de Dumnezeu, lucrător neobosit în via Domnului și întemeietor de școli spre propășirea neamului nostru.

În a doua parte a zilei, Surorile și-au îndreptat privirea spre Centenarul Congregației, eveniment de mare încărcătură spirituală, care se va celebra începând cu 2 februarie 2021. În acest context, Superioara generală a Congregației, Preacuvioasa Maică Teodorina Birtoc, a prezentat Trieniul Aniversar, itinerariu spiritual, formativ și organizatoric, menit să „îmbrace” Anul Centenar al CMD din 2021, în „haină de sărbătoare”. Acest Trieniu intitulat: Chemate să adâncim rădăcinile vocației noastre profetice, în fidelitate față de carisma încredințată și răspunzând în mod creativ semnelor timpurilor, se va deschide în fiecare comunitate CMD la data de 2 februarie 2020.

Fie ca itinerariul spiritual pe care-l va parcurge Congregația Surorilor Maicii Domnului în acest Trieniu Aniversar să aducă roade bogate în viaţa Familiei călugăreşti a CMD  și în misiunea ce i-a fost încredințată de Biserică.

Sr. M. Paula Cicoș, CMD

Sursa:surorile-cmd.ro