„Fericiți cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc” (Lc 11,28)

Dragi frați și surori, mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici cu voi pentru a prezida această Liturghie în semn de mulțumire pentru aniversarea a douăzeci și cinci de ani de episcopat a păstorului vostru și pentru cei douăzeci și cinci de ani de hirotonire preoțească a douăzeci de preoți ai Eparhiei greco-catolice de Oradea. Mulțumesc Excelenţei Sale Monsenior Virgil Bercea pentru amabila invitație; îl salut pe Episcopul latin Monsenior László Böcskei; pe Episcopul ortodox Preasfinţia Sa Sofronie și pe voi toţi cei care ați dorit să vă alăturați cântării noastre de laudă și mulțumire aduse Domnului în acest jubileu festiv.

În calitate de Nunțiu Apostolic vă trimit salutul de binecuvântare al Papei Francisc, care păstrează o fericită amintire a recentei sale Vizite Apostolice în România precum și a ceremoniei de beatificare a celor șapte Episcopi martiri greco-catolici desfășurată la Blaj.

A sărbători un jubileu de argint înseamnă a experimenta binecuvântările cu care Domnul ne-a asistat pe parcursul ultimului sfert de secol. Este un timp sfânt și propice pentru a reînnoi ascultarea noastră față de Cuvântul Domnului. Este, de asemenea, un moment oportun pentru a experimenta bunătatea și mila lui Dumnezeu în viața noastră, mai ales atunci când suntem încercați și trebuie să purtăm pe umerii noştri povara unică a crucilor și necazurilor.

În această Celebrare, la începuturile unui nou An Liturgic, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru drumul parcurs și pentru obiectivele realizate de Excelenţa Sa Monseniorul Bercea în ministerul său episcopal. Să privim înainte în egală măsură, cerând Domnului să reînnoiască credința, speranța și iubirea în noi.

„Fericiți cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc” (Lc 11:28)

Lectura Apostolului de astăzi, prin readucerea în atenție a imnului cristologic din epistola către Filipeni, evidențiază două mișcări fundamentale pentru cristologie, și anume, ascultarea lui Cristos până la moartea pe cruce și exaltarea Celui Înviat ca răspuns al Tatălui. Sfântul Pavel prezintă smerenia și caritatea  lui  Cristos ca  model de viață pentru fiecare creștin. Prin urmare, într-un mod particular, Episcopul trebuie să dea întotdeauna preoților și poporului credincios un exemplu sănătos al sequela Christi– al urmării lui Cristos. Sfântul Augustin în comemorarea aniversării hirotonirii sale episcopale afirma în fața preoților adunați: „Pentru voi, de fapt, sunt episcop, cu voi sunt creștin” (Discursul 340).

Fragmentul din Evanghelia Sfântului Luca ne prezintă două moduri de a fi în lume, Marta și Maria, și anume, acțiunea și contemplația. Aceste două atitudini nu se opun una alteia, ci trebuie armonizate în viața fiecărui creștin și în special a slujitorilor sacri. Isus îndeamnă la cel mai important lucru: să nu fii preocupat și agitat pentru multe lucruri, ci să fii conștient că „un singur lucru este necesar” (Lc 10:42) și că acesta este ascultarea profundă și interioară a Cuvântului lui Dumnezeu pentru a evita să fim absorbiţi și dispersaţi în zgomotul acestei lumi. Prin urmare, trebuie să alegem partea cea mai bună, să alegem să stăm cu Domnul.

 „Fericiți cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc” (Lc 11:28)
De fapt, această avertizare a lui Isus a fost pusă în practică de către cei șapte Episcopi martiri proclamați Fericiţi anul acesta la Blaj, în ziua de doi iunie, de către Sfântul Părinte Papa Francisc. Cu acea ocazie, Pontiful a amintit că Fericiţii „cu mare curaj și forță lăuntrică, au acceptat mai degrabă să fie supuşi la închisoarea aspră și la orice fel de maltratare, decât să-şi renege apartenența la Biserica lor iubită. Acești Păstori, martiri ai credinței, au recuperat și lăsat poporului român o moștenire prețioasă pe care o putem rezuma în două cuvinte: libertate și milostivire”.

Astăzi, împreună cu voi, înălţăm lui Dumnezeu un cântec de laudă și mulțumire și pentru mărturia și perseverența lor credincioasă în sequela Christi– înurmarea lui Cristos.

Celebrăm astăzi sărbătoarea Nașterii Fecioarei Maria, care a ascultat și păstrat întotdeauna în inima ei Cuvântul lui Dumnezeu. Ea a devenit în mod liber locuinţa Cuvântului Întrupat. Să-i încredințăm acum mijlocirii materne a Mamei Milostivirii pe cei care își sărbătoresc jubileul preoțesc și, într-un mod special, pe Păstorul acestei Eparhii, pentru ca ei să devină, ca de altfel şi noi toți, fericiţi deoarece, pe lângă a asculta, au şi păzit Cuvântul lui Dumnezeu. Aşa să fie!

E.S. mons. Miguel Maury Buendía
Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova