Judecători și căpetenii să judece cu judecată dreaptă”: a fost pentru a cincea zi consecutiv, la Oradea și în întreaga lume, motto-ul în jurul căruia comunitățile creștine s-au întâlnit pentru a se ruga împreună în cadrul Săptămânii pentru unitatea creștinilor. Inițiativa a fost găzduită marți, 22 ianuarie a.c., de Biserica Penticostală Betania și continuă astăzi, 23 ianuarie a.c., de la ora 18.00, în Biserica Evanghelică-Luterană [str. Tudor Vladimirescu, 26].

Seara de marți a cuprins momente de rugăciune comunitară, intenții personale exprimate de reprezentanții celor nouă culte participante, dar și cântece religioase interpretate de tinerii Bisericii Betania. 

„O caracteristică a credinței pe care am trăit-o aici, împreună, în această seară este bucuria. Tinerii, comunitatea și credincioșii din Biserica Betania ne-au comunicat nouă, tuturor, bucuria care vine din credințăˮ, a mărturisit reprezentantul Bisericii Greco-Catolice la seara de rugăciune, pr. Vasile Dobrată, făcând referință la „ultima zi a Creației, la finalul căreia «Domnul s-a odihnit», iar odihna Sa, narată în sens biblic, vine din bucuria noastră, a oamenilor creați pentru comuniune, de același Dumnezeu Tatălˮ.

În a cincea zi de rugăciune pentru unitatea creștinilor, cuvântul de învățătură a fost ținut de episcopul reformat al Oradiei, Csury Istvan, pornind de la psalmul zilei, al reînnoirii noului legământ al lui Dumnezeu cu Moise în timpul predării noilor table ale legii pe Muntele Sinai, din Cartea Exodului.

„Spargerea primelor table de piatră a însemnat ruperea legământului cu Dumnezeu. Domnul spune drept: «Urcă-te în țara unde curge lapte și miere, căci Eu nu Mă voi urca în mijlocul tău ca să nu te prăpădesc» (Exod 33,4). Moise ajunge în punctul maxim de deznădejde, care la prima ascultare ni se pare a fi un șantaj din partea lui, când rostește adevărul cu sinceritate: «Și gândește-te că națiunea aceasta este poporul Tău» (Exod 33,14). Table de piatră distruse, alianțele zdrobite din istoria națiunilor noastre pot fi descoperite ca atitudini și în viața noastră individuală. Să nu ne mirăm dacă din adâncuri misterioase, ca un ecou se aude că Domnul nu vrea să țină cu noi. Să nu ne surprindă dacă în adâncul disperării noastre, ca o explozie, iese exclamația: «dar noi suntem poporul Tău!». (…) Dumnezeu dorește să îmbunătățească viziunea omului rănit, și dorește să creeze speranța în situația cea mai disperată. Fac toate acestea prin dragostea lui necondiționată. Prin Sacrificiul lui Isus Hristos, Dumnezeu face un legământ finalˮ a continuat episcopul Csury, subliniind că „amintirile chinuitoare și fantomatice ale trecutului nu pot fi ziduri despărțitoare între Dumnezeu și noi. Așa cum creștinii, care pășesc pe urmele lui Hristos, în posesia Noului Testament nu pot să se excludă reciproc. Comunitatea noastră ecumenică își are valabilitatea prin sacrificiul făcut pe cruce și, prin urmare, trebuie să o menținem cu cea mai mare responsabilitateˮ.

„Când sunt înmânate tabelele noi de piatră din Vechiul Testament, Dumnezeu spune mai întâi: «Domnul este un Dumnezeu milostiv și plin de har» -a continuat reprezentantul Bisericii Reformate din Oradea - de aceea trebuie să primim în inimile noastre astăzi promisiunea harului. Declarația Domnului este determinată și extrem de hotărâtă. Dumnezeu se înclină spre om. Cerescul îl îmbrățișează pe cel care suferă în iad ca să-l scoată din situația blestemată. (…) Cel mai înalt grad de har este binecuvântarea care vine de la Dumnezeu, cea mai frumoasă recunoștință a omului eliberat este ascultarea, pe care Domnul îl ajută să-l aducă la lumină. Când se întâlnesc cele două, binecuvântarea și ascultarea, se creează miracolul îndreptățirii şi al voinţei comune. În această realizare, omul creștin este mai mult în căutarea relației cu Dumnezeu, de a subordona totul voinței cerești. Dumnezeu cu harul lui ajută noul om, și cu același har ajută să fie ascultător, ca să ajungă din condamnat sacrificat la purtătorul binecuvântării justificate. Iată noua inimă pe care a schimbat-o Dumnezeu!ˮ.

La final, să spunem împreună, cu bucurie, una dintre rugăciunile propuse pentru Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor 2019, ale cărei materiale au fost pregătite în acest an, la nivel internațional, de creștinii din Indonezia:

Tată, Fiu şi Spirit Sfânt, unic Dumnezeu,
te lăudăm pentru gloria ta imensă manifestată în toată creaţia.
Dă-ne o inimă mare pentru a-i îmbrăţişa pe toţi cei care sunt discriminaţi.
Ajută-ne să creştem în iubire dincolo de prejudecată şi de nedreptate.
Dă-ne harul pentru a respecta unicitatea fiecărei persoane,
pentru ca în diversitatea noastră să putem experimenta unitatea.
Aceasta o cerem în numele tău sfânt. Amin.