„Având în vedere problemele cu care se confrunta învatamântul teologic din tara noastra, Preasfintitul Virgil a convocat la Oradea o sesiune de lucru a responsabililor cu învatamântul din cadrul cultelor recunoscute de stat.
Este a patra asemenea întâlnire de lucru organizata la Oradea, la carte au participat responsabili cu învatamântul din cadrul bisericii romano-catolice de limba româna si maghiara, greco-catolice, reformata, unitariana, baptista, penticostala, adventista si adventista de ziua a saptea.
Lucrarile au fost conduse de Preasfintitul Virgil, iar pe ordinea de zi s-au regasit diferite probleme acute cu care se confrunta învatamântul teologic, între care amintim: analizarea specializarilor liceelor teologice, analizarea noilor prevederi legale privind costurile per elev în învatamântul preuniversitar, organizarea olimpiadelor de religie la nivel national, predarea religiei în scoli si altele.
La finalul întâlnirii a fost elaborat un document prin care semnatarii solicita Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului suspendarea aplicarii noilor prevederi în cazul liceelor teologice. De asemenea, s-a convenit asupra necesitatii ca sefii cultelor sa aiba o întâlnire cu factorii de decizie pentru sustinerea unei alte viziuni privind evolutia învatamântului teologic.